Mieszanina zawiera 5 moli składnika A, 8 moli składnika B i 7 moli składnika ...

Mieszanina zawiera 5 moli składnika A, 8 moli składnika B i 7 moli składnika C. Obliczyć…

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Na początku obliczymy ilość moli całej mieszaniny:

Obliczamy szukany skład mieszaniny w ułamkach molowych:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play