Obliczyć ułamek molowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znaj...

Obliczyć ułamek molowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków masowych…

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Dla ułatwienia obliczeń przyjmiemy masą mieszaniny równą 1g, wtedy ułamek masowy będzie równy masie poszczególnego składnika, znając masy molowe, obliczymy ilość moli poszczególnych składników:

chemia zadania

Szukany ułamek molowy składnika A ma postać:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play