Obliczyć ułamek masowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znaj...

Obliczyć ułamek masowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków molowych...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Dla ułatwienia obliczeń przyjmujemy ilość mieszaniny równą jeden mol, wtedy ułamek molowy będzie równy ilości poszczególnego składnika. Znając masy molowe wyprowadzimy zależność określającą masę:

chemia zadania

Szukany ułamek masowy składnika A ma postać:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play