Obliczyć gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny zawierającej 25%......

Obliczyć gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny zawierającej 25%...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

: Dla ułatwienia obliczeń przyjmujemy, że masa mieszaniny wynosi 100g, wtedy masa metanu jest równa 25g, a masa tlenu 75g. Zmieniamy podane masy na ilości moli:

chemia zadania

W warunkach normalnych 1 mol gazu zajmuje 22,4dm^3. Obliczymy objętość mieszaniny, a następnie szukaną gęstość:

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play