Jednym z rodzajów stężeń nie prezentowanych w tym Zbiorze, jest stężenie m...

Jednym z rodzajów stężeń nie prezentowanych w tym Zbiorze, jest stężenie molalne (ca) zdefiniowane równaniem:…...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

dp. dla podpunktu a) ",nul

chemia zadania

Skorzystamy ze wzoru na stężenie procentowe, z którego wyprowadzimy zależność na masę rozpuszczalnika (ma)

chemia zadania

Liczbę moli (n) wyrazimy przez zależność:

chemia zadania

Podstawiamy te zależności do wzoru wyjściowego:

chemia zadania

Odp. dla podpunktu b)

Przekształcamy otrzymany wzór w podpunkcie (a)

chemia zadania

Odp. dla podpunktu c)

Skorzystamy ze wzoru na stężenie masowe:

chemia zadania

Liczbę moli (n) wyrazimy przez zależność:

chemia zadania

Podstawiamy te zależności do wzoru wyjściowego:

chemia zadania

Odp. dla podpunktu d)

przekształcamy wzór wyprowadzony w podpunkcie c)

chemia zadania
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play