Przy pewnym stężeniu gęstość p-procentowego roztworu H2SO4 jest taka sama, ...

Przy pewnym stężeniu gęstość p-procentowego roztworu H2SO4 jest taka sama, jak gęstość p-procentowego...

Rozwiązanie wybranego zadania z chemii

Wskazówka:

Stężenie molowe zgodnie ze wzorem:

chemia zadania

zależy od: M, cp, i dr. Dla obu przypadków są różne wartości M przy takich samych wartościach cp i dr. Stężenia molowe podanych związków nie będą równe.

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play