fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W wyniku reakcji żelaza z kwasem solnym otrzymano związek, na który podziałano roztworem wodnym wodorotlenku sodu, stwierdzając... (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian: a) FeO->Fe2O3->... (zobacz rozwiązanie)

3 Jon Fe(3+), o konfiguracji walencyjnej 3d5, jest izoelektronowy z atomem wanadu o konfiguracji walencyjnej ... (zobacz rozwiązanie)

4 Jak odróżnić wodny roztwór: a) FeCl2 od roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

5 Jakie fakty doświadczalne dowodzą, że wodorotlenek żelaza(III) jest trwalszy... (zobacz rozwiązanie)

6 Zaproponować reakcję, w której nastąpi utlenienie jonu żelaza(II) do jonu ... (zobacz rozwiązanie)

7 Jak z wodorotlenku żelaza(II) otrzymać ... (zobacz rozwiązanie)

8 Jak otrzymać tlenek żelaza(II) z chlorku... (zobacz rozwiązanie)

9 Związki żelaza trójwartościowego wykazują właściwości amfoteryczne, tworząc sole żelaza(III) i sześciohydroksożelaziany(III). Ułożyć... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć stopień utlenienia żelaza w żelazianach: Na2FeO3... (zobacz rozwiązanie)

11 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji:... (zobacz rozwiązanie)

12 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji:... (zobacz rozwiązanie)

13 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji:... (zobacz rozwiązanie)

14 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji:... (zobacz rozwiązanie)

15 Przebieg reakcji żelaza z kwasem azotowym zależy od temperatury i stężenia kwasu. Na rysunku 15.1 (patrz zbiór zadań) podano zawartość produktów redukcji kwasu azotowego w zależności od gęstości kwasu. Ułożyć równania wszystkich reakcji... (zobacz rozwiązanie)

16 Wsad wielkiego pieca zawiera, oprócz tlenków żelaza, pewne ilości CaO, SiO2... (zobacz rozwiązanie)

17 W wielkim piecu tworzy się w niewielkich ilościach krzemian żelaza(III)... (zobacz rozwiązanie)

18 Podać zasadnicze różnice w składzie chemicznym i właściwościach: a) surówki szarej i... (zobacz rozwiązanie)

19 Czy żeliwo można całkowicie rozpuścić w kwasie... (zobacz rozwiązanie)

20 Która z następujących rud zawiera największy procent żelaza... (zobacz rozwiązanie)

21 W jakich granicach zmienia się wartość n dla limonitu ... (zobacz rozwiązanie)

22 Ile gramów dwutlenku krzemu otrzymamy, jeżeli do redukcji 64g tlenku żelaza(II)... (zobacz rozwiązanie)

23 Do roztworu zawierającego 2mole FeCl3, dodano roztwór zawierający 8moli NaOH. Osad odsączono. Do przesączu dodano... (zobacz rozwiązanie)

24 10g pewnego wodorotlenku żelaza poddano prażeniu. Wydzieliła się para wodna. Po zakończeniu reakcji pozostało 7,48g tlenku... (zobacz rozwiązanie)

25 W temperaturze 950K żelazo reaguje z parą wodna. Z 6g żelaza otrzymano tlenek i 3,54dm^3 wodoru ... (zobacz rozwiązanie)

26 Jaką objętość, w warunkach normalnych, zająłby tlenek węgla potrzebny do zredukowania ... (zobacz rozwiązanie)

27 Ile kilogramów dwutlenku krzemu uległo redukcji w wielkim piecu, jeżeli otrzymano ... (zobacz rozwiązanie)

28 Ile kilogramów żelaza można otrzymać z 500kg magnetytu ... (zobacz rozwiązanie)

29 10g stali spalono w strumieniu tlenu i otrzymano 0,2g dwutlenku węgla... (zobacz rozwiązanie)

30 Czy 300m^3 tlenku węgla (warunki normalne) wystarczy do całkowitego zredukowania ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz