fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze stosowane są w celu uprzedzenia o miejscach na drodze, w których kierujący powinni zachować szczególną ostrożność z powodu występujących lub mogących wystąpić niebezpieczeństw. Znaki ostrzegawcze stosuje się zarówno w miejscach, gdzie niebezpieczeństwo występuje stale (zakręty, zwężenie jezdni, stromy zjazd itp.), jak i w miejscach, gdzie występuje ono okresowo lub w zależności od pory dnia, roku (wzmożony ruch pieszych, zwierzęta na drodze itp.)

Wszystkie znaki ostrzegwacze z opisem znajdziesz poniżej

A-1A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

A-2 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.

A-3 A-3 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem Koniec.

A-4 A-4 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem Koniec.

A-5 A-5 Skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyżowaniu , na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

A-6a A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).

A-6b A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6c A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.

A-6d A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).

A-6e A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).

A-7 A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak). Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu.Jeżeli drog z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie.

A-8 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez strzałki na znaku.

A-9 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: Słupki wskaźnikowe, Sieć pod napięciem, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

A-10 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub półzapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: Słupki wskaźnikowe, Sieć pod napięciem, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.

A-11 A-11 Nierówna droga
Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.

A-11a A-11a Próg zwalniający
Ostrzega o występowaniu na drodze 'progu' , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.

A-12a A-12a Zwężenie jezdni obustronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.

A-12b A-12b Zwężenie jezdni prawostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.

A-12c A-12c Zwężenie jezdni lewostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.

A-13 A-13 Ruchomy most
Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony.

A-14 A-14 Roboty na drodze
Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i maszyny pracujące na drodze.

A-15 A-15 Śliska jezdnia
Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi.Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.

A-16 A-16 Przejście dla pieszych
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.

A-17 A-17 Uwaga dzieci
Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować szczególną ostrożność.

A-18a A-18a Uwaga na zwierzęta
Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych.

A-18b A-18b Uwaga na zwierzęta dzikie
Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt żyjących w lasach.

A-19 A-19 Uwaga silny boczny wiatr
Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.

A-20 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po części bieżącej jezdni.

A-21 A-21 Tramwaj
Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.

A-22 A-22 Niebezpieczny zjazd
Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.

A-23 A-23 Stromy podjazd
Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.

A-24 A-24 Rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga rowerowa krzyżuje się lub łączy z jezdnią.

A-25 A-25 Spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej obecności na drodze.

A-26 A-26 Lotnisko
Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.

A-27 A-27 Nadbrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.

A-28 A-28 Sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi, który pokryty jest żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi.

A-29 A-29 Sygnały świetlne
Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.

A-30 A-30 Inne niebezpieczeństwa
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.

A-31 A-31 Niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem.

A-32 A-32 Oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

A-33 A-33 Zator drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.

A-34 A-34 Wypadek drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.

©www.ePomoce.pl 14.12.2008|07.05.2010

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz