fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Poziome znaki drogowe

Znaki poziome to znaki drogowe umieszczone na nawierzchni jezdni w postaci linii, strzałek, napisów i innych symboli. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest zobowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

P-1 P-1 linia pojedyńcza przerywana
oddziela pasy ruchu na jezdni

P-2 P-2 linia pojedyncza ciągła
linia ta oddziela pasy ruchu na jezdni. Jej przekraczanie jest zabronione

P-3 P-3 linia jednostronnie przekraczalna - krótka
linię tę stosuje się do oddzielenia pasów ruchu o przeciwnych kierunkach. Linię tę można przekraczać tylko od strony linii przerywanej.

P-4 P-4 linia podwójna ciągła
linia ta rozgranicza pasy ruchu o przeciwnych kierunkach. Linii tej nie wolno przekraczać

P-5 P- 5 linia podwójna przerywana

P-6 P-6 linia ostrzegawcza,

P-7a P-7a linia krawędziowa przerywana
linia ta umieszczana jest przy krawędzi jezdni. Oznacza ona, że nie wolno zatrzymywać się na jezdni wzdłuż tej linii, ale wolno zatrzymywać się po przekroczeniu tej linii (np. na poboczu)

P-7b P-7b linia krawędziowa ciągła
linia ta zabrania kierującemu zatrzymywania się zarówno na jezdni jak i na poboczu.

P-8a P-8a strzałka kierunkowa na wprost

P-8b P-8b strzałka kierunkowa w lewo

P-8c P-8c strzałka kierunkowa do zawracania

P-9 P-9 strzałka naprowadzająca w prawo

P-10 P-10 przejście dla pieszych
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla pieszych chcących przejść na drugą stronę jezdni

P-11 P-11 przejazd dla rowerzystów
oznacza miejsce na jezdni, które jest przeznaczone dla rowerzystów chcących przejechać na drugą stronę jezdni

P-12 P-12 linia bezwzględnego zatrzymania - stop
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją razem ze znakiem drogowym pionowym Stop

P-13 P-13 linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu przed skrzyżowaniem. Stosuje się ją wraz ze znakiem drogowym pionowym Ustąp pierwszeństwa przejazdu

P-14 P-14 linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
linia ta wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu np. na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną przed przejściem dla pieszych wyposażonym w sygnalizację świetlną

P-15 P-15 trójkąt podporządkowania
może on być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Ustąp pierwszeństwa przejazdu lub linia warunkowego zatrzymania, złożona z trójkątów, jeżeli zastosowano znak drogowy pionowy Ustąp pierwszeństwa przejazdu.

P-16 P-16 napis STOP
może być stosowany dodatkowo do znaku pionowego Stop lub linia bezwzględnego zatrzymania - stop, jeśli zastosowano znak drogowy pionowy Stop

P-17 P-17 linia przystankowa
znak ten wskazuje długość odcinka drogi, na którym zabrania się zatrzymywania pojazdów nie będących pojazdami komunikacji publicznej

P-18 P-18 stanowisko postojowe
znak ten wskazuje sposób parkowania pojazdów. Zakazuje on również parkowania obok

P-19 P-19 linia wyznaczająca pas postoju
znak ten wskazuje miejsce na jezdni, przeznaczone do parkowania pojazdów

P-20 P-20 koperta
znak ten wskazuje miejsce przeznaczone do parkowania tylko niektórych pojazdów ustalonych przez terenowy oddział administracji. Postój innych pojazdów jest zabroniony

P-21 P-21 powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym
linie te oznaczają odcinek drogi wyłączony z ruchu drogowego.

P-22 P-22 bus
oznacza, że pas jezdni, na którym jest on namalowany przeznaczony jest tylko dla komunikacji publicznej

P-23 P-23 rower
znak ten oznacza, że droga lub pas jezdni jest przeznaczony tylko do ruchu rowerów jednośladowych.

P-24 P-24 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

P-25 P-25 próg zwalniający

©www.ePomoce.pl 14.12.2008|07.05.2010

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz