fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych, to dodatkowe tabliczki umieszczane pod tarczami znaków drogowych wyrażające uzupełnienie treści znaku poprzez podanie dodatkowych informacji wskazujących zakres obowiązywania zakazu, występowania niebezpieczeństwa itp.

T-1 T-1 odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego
Tabliczka ta informuje, że znak ostrzegawczy pod którym jest ona umieszczona dotyczy miejsca oddalonego od niego o ok.100 metrów. Na tabliczce mogą być także inne wartości liczbowe określające tą odległość.

T-1a T-1a odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu
Tabliczka wskazująca odległość znaku informującego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

T-2 T-2 długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

T-3 T-3 koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo
Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

T-3a T-3a koniec miejsca przeznaczonego na postój
Tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój.

T-4 T-4 liczba zakrętów
Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów.

T-5 T-5 początek drogi krętej
Tabliczka wskazująca początek drogi krętej.

T-6a T-6a rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem).

T-6b T-6b układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)
Tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)?

T-6c T-6c rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej).

T-6d T-6d prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)
Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej).

T-7 T-7 układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym
Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe.

T-8 T-8 miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe
Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe.

T-9 T-9 rzeczywista wielkość spadku lub wzniesienia drogi
Tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi.

T-10 T-10 bocznica kolejową lub tor o podobnym charakterze.
Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze - Tabliczka ta ostrzega o przecięciu drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociąlub

T-11 T-11 przeprawa promowa
Tabliczka wskazująca przeprawę promową.

T-12 T-12 podłużny uskok nawierzchni
Tabliczka wskazująca podłużny uskok na nawierzchni.

T-13 T-13 odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein
Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein.

T-14 T-14 miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce.

T-15 T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu
Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.

T-16 T-16 miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce
Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce.

T-17 T-17 granica państwa
Tabliczka wskazująca granicę państwa.

T-18 T-18 nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce
Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.

T-19 T-19 malowanie znaków poziomych
Tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych.

T-20 T-20 długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje
Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

T-21 T-21 odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje
Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

T-22 T-22 znak nie dotyczy rowerów jednośladowych
Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych.

T-23a T-23a znak dotyczy motocykli
Tabliczka wskazująca motocykle.

T-23b T-23b dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągników samochodowych
Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe.

T-23c T-23c dotyczy ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
Tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze.

T-23d T-23d znak dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
Tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą.

T-23e T-23e dotyczy pojazdów z przyczepą kempingową
Tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową.

T-23f T-23f dotyczy autobusów
Tabliczka wskazująca autobusy.

T-23g T-23g dotyczy trolejbusów
Tabliczka wskazująca trolejbusy.

T-23h T-23h dotyczy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi.

T-23i T-23i dotyczy pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi.

T-23j T-23j dotyczy pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę
Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę.

T-24 T-24 pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela
Tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

T-25a T-25a początek zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania.

T-25b T-25b kontynuacja zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania

T-25c T-25c odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania
Tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania

T-26 T-26 postoju lub zatrzymywania dotyczy całej strony placu
Tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu

T-27 T-27 (Agatka) przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci
Tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

T-28 T-28 za przejazd drogą pobierana jest opłata
Tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata.

T-29 T-29 miejsce przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej
Tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

T-30 T-30 sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni, gdzie szara część oznacza jezdnię, a biała - chodnik.
Tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni. Oznacza postój całego pojazdu na chodniku, równolegle do krawężnika.

T-31 T-31 kategoria tunelu
Tabliczka wskazująca kategorię tunelu.

T-32 T-32 minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu
Tabliczka wskazująca minimalny odtęp od poprzedzającego pojazdu.

T-33 T-33 umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy
Tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy.

©www.ePomoce.pl 14.12.2008|07.05.2010

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz