fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka zadania: Dualizm korpuskularno-falowy


 
  fizyka ściąga obliczenia zadań Dualizm korpuskularno-falowy
 
  Pobierz program Dualizm korpuskularno-falowy- obliczenia zadań


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 
 Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Dualizm korpuskularno-falowy

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału 11.1 Dualizm korpuskularno-falowy ("Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla) W tym dziale jest ich dwadzieścia trzy.
 
Przykład
 
3.Cytat: Temperatura ciała doskonale czarnego wynosi To=1000K. Oblicz, ile razy wzrośnie całkowita energia emitowana przez to ciało oraz o ile zmieni się długość fali, na którą przypada maksimum natężenia fali, jeżeli temperatura wzrośnie o 100K.Stała przesunięć WienaC=2,9*10^-3mK. "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla
 
ściąga Dualizm korpuskularno-falowy obliczenia zadań na telefon komórkowy
 
Obliczamy ile razy wzrośnie energia:
 
ściąga Dualizm korpuskularno-falowy obliczenia zadań na telefon komórkowy
 
Obliczamy o ile zmieni się długość fali:
 
ściąga Dualizm korpuskularno-falowy obliczenia zadań na telefon komórkowy
 


Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu
 
W komórce znajdziesz obliczenia poniższych zadań:
 
1. Cytat: Oblicz przy jakiej temperaturze maksimum krzywej w rozkładzie widma energii ciała doskonale czarnego wystąpi dla fali o długości 556nm... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
2. Cytat: Dlaczego wysoko w górach można się opalić szybciej... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
3. Cytat: Temperatura ciała doskonale czarnego wynosi To=1000K. Oblicz, ile razy wzrośnie całkowita energia emitowana przez to ciało oraz o ile zmieni się długość fali, na którą przypada maksimum... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
4. Cytat: Jak należy ubierać się w strefie podbiegunowej... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
5. Cytat: Ile razy zwiększa się moc promieniowania ciała doskonale czarnego, jeżeli maksimum energii... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
6. Cytat: Ile razy energia kwantu światła o barwie czerwonej (długość fali 700nm) jest mniejsza od energii niesionej przez kwant... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
7. Cytat: Oblicz energię kwantu odpowiadająca promieniowaniu świetlnemu linii rtęci o długości fali... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
8. Cytat: Jaką długość fali ma foton, którego energia jest równa... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
9. Cytat: Moc promieniowania wysyłanego przez świecę wynosi około 0,01W. Załóżmy, że świeca wysyła tylko światło żółte o długości fali... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
10. Cytat: Oblicz energie fotonu dla światła: a) czerwonego, długości fali 700nm;... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
11. Cytat: Czy promieniowanie, którego kwanty mają energię E=... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
12. Cytat: Wiedząc, że praca wyjścia elektronu dla cezu W=1,8eV, oblicz maksymalną szybkość wybijanych elektronów... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
13. Cytat: Graniczna długość fali promieniowania wywołującego zjawisko fotoelektryczne w rubidzie wynosi 540nm. Oblicz pracę wyjścia i maksymalną szybkość elektronów, jeżeli powierzchnia rubidu... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
14. Cytat: Korzystając z wykresu obrazującego zależność energii kinetycznej elektronów opuszczających powierzchnię metalu od częstotliwości padającego na powierzchnię metalu światła oblicz: a) pracę wyjścia elektronu (w eV oraz w J)... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
15. Cytat: Znając długofalowe granice zjawiska fotoelektrycznego dla cezu (660nm), wapnia(445nm) oraz platyny..."Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
16. Cytat: Oblicz temperaturę, dla której średnia energia kinetyczna atomów gazu jednoatomowego... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
17. Cytat: Progowa czułość ludzkiego oka dla fali świetlnej o długości 560nm wynosi P=1,7*10-18W. Jaka najmniejsza liczba kwantów... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
18. Cytat: Na płytkę wykonaną z wapnia, dla którego praca wyjścia wynosi W=3eV pada 106 fotonów, każdy o energii E=... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
19. Cytat: Jaka długość fali de Brogliea odpowiada protonom przyśpieszonym napieciem U=4*104V? Zakładamy... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
20. Cytat: Znajdź długość fali de Brogliea elektronu poruszającego się z szybkością v=... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
21. Cytat: Na powierzchnię S=5cm2 pada prostopadle wiązka fotonów o natężeniu n=1018 fotonów na sekundę. Fotony odbijają się sprężyście od powierzchni... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
22. Cytat: Oblicz energię fotonu promieniowania rentgenowskiego długości fali 0,1nm. Jaki stosunek... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
23. Cytat: Spróbuj uzasadnić, dlaczego za pomocą mikroskopu elektronowego można uzyskać znacznie większe... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
  

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl