fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka zadania: Fizyka jądrowa


 
  fizyka ściąga obliczenia zadań Fizyka jądrowa
 
  Pobierz program Fizyka jądrowa- obliczenia zadań


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.
 
 Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


Fizyka jądrowa

Aplikacja zawiera obliczenia zadań z rozdziału 12. Fizyka jądrowa ("Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla) W tym dziale jest ich dwadzieścia cztery.
 
Przykład
 
3.Cytat: Ile protonów i neutronów znajduje się w jądrach następujących izotopów węgla C10, C11, C12, C14, C15? "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla
 
ściąga Fizyka jądrowa obliczenia zadań na telefon komórkowy
 


Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu
 
W komórce znajdziesz obliczenia poniższych zadań:
 
1. Cytat: Przyjmij, że promień jądra atomu wodoru jest równy r=1,3*10-13cm=1,3*10-6nm, natomiast promień pierwszej orbity elektronowej re=5,29*10-2nm. Korzystając... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
2. Cytat: Jaka jest gęstość materii jądrowej wyrażona w kg/m3? Zakładamy, że w jądrze o liczbie masowej A, wszystkie nukleony..."Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
3. Cytat: Ile protonów i neutronów znajduje się w jądrach następujących izotopów węgla... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
4. Cytat: Chlor jest mieszaniną dwóch izotopów: chlorCl35(75,53%) oraz chlor Cl37(24,47%). Masa mola atomów CL35: u1=... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
5. Cytat: Dlaczego cząstki (alfa) emitowane przez naturalne pierwiastki promieniotwórcze mogą powodować reakcje jądrowe w jądrach lekkich, a ... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
6. Cytat: Oblicz szybkość protonu o energii E=... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
7. Cytat: Jaką część energii kinetycznej odda neutron w trakcie sprężystego... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
8. Cytat: Ile wynosi w przybliżeniu stosunek gęstości ciężkiej wody.. "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
9. Cytat: Oblicz ile wynosi energia wiązania deuteronu D2? Masa neutronu 1,00866u, masa protonu... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
10. Cytat: Oblicz energię przekazaną do otoczenia przy powstaniu z protonów i neutronów 1g... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
11. Cytat: W elektrowni jądrowej kosztem paliwa jądrowego otrzymano energię 28,5MJ/s. Pamiętając, że jądro uranu U235 daje... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
12. Cytat: W jądro azotu N14 uderza cząstka (alfa), wybija z niego proton i... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
13. Cytat: Szereg promieniotwórczy uranu rozpoczyna się od U238, a kończy na ołowiu Pb206. Oblicz, ile przemian..."Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
14. Cytat: Wykaż, że siły grawitacyjnego oddziaływania pomiędzy dwoma protonami... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
15. Cytat: Wiedząc, że masy pozytonu i negatonu(elektronu) są równe i wynoszą me=9,10955*10-31kg, oblicz energię fotonów wyemitowanych podczas anihilacji pozytonu i... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
16. Cytat: Oblicz energię, która wydzieliłaby się podczas syntezy jądra helu He z jąder deuteru D zawartych w 1kg wody. Synteza przebiega według reakcji:2D+2D=4He+energia.... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
17. Cytat: W badaniach nad przyswajaniem pokarmu przez żywe organizmy używa się najczęściej fosforu P32, emitującego promieniowanie (beta) o energii... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
18. Cytat: Dlaczego pracownicy obsługi urządzeń, w których wykorzystuje się neutrony, są... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
19. Cytat: Jaką cząstkę emituje radioaktywny izotop krzemu Si27, jeżeli... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
20. Cytat: Przy pochłanianiu neutronu przez jądro magnezu Mg24 powstaje promieniotwórczy izotop sodu... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
21. Cytat: Jaki jest związek pomiędzy stała rozpadu (lambda) a... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
22. Cytat: Czas połowicznego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 12dni. Oblicz, jaki procent... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
23. Cytat: Z 106 promieniotwórczych jąder pewnego pierwiastka zostało po 25 godzinach 31250... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
24. Cytat: Ilość rozpadów na sekundę w 1g węgla otrzymanego ze świeżo ściętego drzewa wynosi Ao. Oblicz wiek przedmiotu wykonanego z drewna... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
  

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl