fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Fizyka zadania: I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej


 
  fizyka rozwiązania I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej
 
  Pobierz program I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej- obliczenia zadań


Aplikacja na telefon komórkowy
WYMAGANIA:
wyświetlacz o szerokości nie mniejszej niż 128pikseli
JAVA,
 
 
Ten materiał ułatwi Ci naukę w autobusie, tramwaju w pociągu. Analiza zadań nie będzie wymagać dodatkowych książek, co w czasie podróży ma znaczenie. Nie musisz wyjmować książki, masz to w Swojej komórce…Wystarczy, że komórka obsługuje JAVA oraz ma wyświetlacz o szerokości, co najmniej 128 pikseli.


Dodatkowo możesz go wzbogacić teorią. Patrz do:


Przykładowy zrzut działającej aplikacji
 
ściąga na telefon komórkowy
 


I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej

Aplikacja zawiera metody obliczeń zadań z rozdziału 3.2 I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej ("Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" Krzysztof Chyla) W tym dziale jest ich osiem.
 
Przykład
 
3.Cytat: Oblicz przyspieszenie, z którym walec będzie się staczał (bez poślizgu)z równi pochyłej o kacie nachylenia (alfa)=30st. "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla
 
Rysunek i dane I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej fizyka ściąga  rozwiązania zadań na telefon komórkowy
 
Staczający się walec wykonuje równocześnie ruch postępowy i obrotowy. Zapiszemy drugą zasadę dynamiki dla tych ruchów i ułożymy układ równań
 
I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej fizyka ściąga  rozwiązania zadań na telefon komórkowy
 
Siła (Fs) jest składową ciężaru (Q) walca, wyznaczymy ją korzystając z funkcji trygonometrycznej sinus
 
I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej fizyka ściąga  rozwiązania zadań na telefon komórkowy
 
Mement bezwładności obracającego się walca wynosi
 
I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej fizyka ściąga  rozwiązania zadań na telefon komórkowy
 
Podstawimy oba wzory do układu równań
 
I i II zasada dynamiki dla bryły sztywnej fizyka ściąga  rozwiązania zadań na telefon komórkowy
 
Odp. Przyspieszenie liniowe walca wynosi 3,27m/s2.
 


Dostęp do zadania jest prosty i odbywa się z menu telefonu
 
W komórce znajdziesz obliczenia poniższych zadań:
 
1. Cytat: Na walec o masie m=10kg, obracający się wokół osi pokrywającej się z jego osią symetrii, nawinięto nitkę. Na koniec nitki działamy siła o wartości F=5N... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
2. Cytat: Na nitce nawiniętej na walec o promieniu R=0,5m i masie m1=5kg zawieszono klocek o masie m2=1kg.Oblicz: a) przyspieszenie... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
3. Cytat: Oblicz przyspieszenie, z którym walec będzie się staczał (bez poślizgu)... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
4. Cytat: Jaką siłę należy przyłożyć stycznie do obrzeża walca masie m=2kg i promieniu r=0,2m, aby w ciągu czasu t=5s... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
5. Cytat: Korzystając z wykresu zależności prędkości kątowej bryły od czasu oblicz: a) opóźnienie kątowe w przedziale od zera do... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
6. Cytat: Jaki co najmniej musi być współczynnik tarcia między klockiem a podłożem, aby działając... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
7. Cytat: Dwa ciała o jednakowych masach, które traktujemy jako punkty materialne znajdujące się w tych samych odległościach l od osi obrotu, wirują ze stała szybkością (omega zero). Z jaką szybkością wirowałby... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
 
8. Cytat: Na walec o masie m1=1kg i promieniu r1=0,5m obracający się z szybkością kątową (omega)1=20(pi)rad/s opuszczono z góry... "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla.
  

 


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl