fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze
Fizyka: wzory, prawa i teoria. Rozwiązania zadań z omówieniem

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
a)2H..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji:
a)C(s)+O2(g)<-> CO2(g)
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2<->2NO+O2;
jeżeli st
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcje chemiczne:
1) CO+H2O<->CO2+H2;
2) CO+Cl2<->COCl2
przebiegają w f
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mieszaninę 2,94mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięcia..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: W stanie równowagi układu:
N2+3H2<-> 2NH3
stężenia
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Równowaga reakcji: H2+I2<->2HI, ustaliła się przy następujących stężeniach:..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi, jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3*10-2, stężenia równowagowe pozost..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według równania:
A+B<->C+D.
Do każdej z siedmiu kolb wprowadzono 1 mol substancji A, a następnie dodawano substancję B w ilościach zestawionych w ta
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
ZnCl2+H2S<->ZnS(
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
4HCl+O2<->2H2O+2Cl
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jaki sposób, drogą usuwania substancji z układu, można przesunąć równowag..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę, w podanych reakcjach, przesuwa równowagę chemiczną wzrost temperatury? <..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesuwa równowagę chemiczną: ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
N2+O2<->2NO
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego pozornie wbrew regule Le Chateliera, egzotermiczną reakcję syntezy wody:
2H2(g)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera


Aplikacje na Androida

Okręty- bitwa morska
okręty gra sieciowa
Darmowa aplikacja na Androida
Kalkulator jednostek fizycznych
Kalkulator jednostek fizycznych (tablet, smartfon, telefon)
Znaki drogowe.
znaki drogowe na telefon, tablet, smartfon
Darmowa aplikacja na Androida
Saper (512x512 p__l)
Saper (512x512 p__l)
Darmowa gra logiczna
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. KAMIENNA LEGENDA
MACHO. STONE LEGEND
Game 2d for Android
Geometria. Wzory
geometri kalkulator wzory figur bryl