fizyka chemia geografia w gimnazjum szkole sredniej wzory prawa zadania

Strona główna  Fizyka  Chemia  Fizyka zadania na komórkę  Fizyka- teoria na komórkę  Fizyka- wzory i prawa na komórkę  Matematyka 
-->
Fizyka Chemia Matematyka strona główna   FIZYKA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   FIZYKA GIMNZAJUM ZADANIA WZORY TEORIA   CHEMIA ZADANIA WZORY TEORIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   MATEMATYKA WZORY ZADANIA ROZWIĽZANIA ZADAŃ   HISTORIA HISTORIA W PIGUŁCE NA TELEFON   JĘZEYK POLSKI EPOKI LITERACKIE   MODELARSTWO SZKUTNICZE SZKUTNICTWO ŻAGLOWCE HISTORYCZNE   TWORZENIE GIER 2D W DELPHI  

Obliczenia zadań z chemii

Nr Treść Rozdział
Chemia zadania 6.22 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla następujących reakcji przebiegających w fazie gazowej:
a)2H2..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.23 Zobacz rozwiązanie Cytat: Ułożyć równania wyrażające prawo działania mas dla podanych reakcji:
a)C(s)+O2(g)<-> CO2(g);
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.24 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stałą równowagi chemicznej dla reakcji:
2NO2<->2NO+O2;
jeżeli stęż
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.25 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcje chemiczne:
1) CO+H2O<->CO2+H2;
2) CO+Cl2<->COCl2
przebiegaj
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.26 Zobacz rozwiązanie Cytat: Mieszaninę 2,94mola jodu i 8,1 mola wodoru ogrzewano w temperaturze 721K do osiągnięci..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.27 Zobacz rozwiązanie Cytat: W stanie równowagi układu:
N2+3H2<-> 2NH3
stężenia
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.28 Zobacz rozwiązanie Cytat: Równowaga reakcji: H2+I2<->2HI, ustaliła się przy następujących stężeniach: [..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.29 Zobacz rozwiązanie Cytat: Obliczyć stężenie substancji B w stanie równowagi, jeżeli wartość stałej Kc wynosi 3*10-2, stężenia równowagowe pozostałych..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.30 Zobacz rozwiązanie Cytat: Reakcja przebiega według równania:
A+B<->C+D.
Do każdej z siedmiu kolb wprowadzono 1 mol substancji A, a następnie dodawano substancję B w ilościach zestawionych w
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.31 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
ZnCl2+H2S<->ZnS(s
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.32 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
4HCl+O2<->2H2O+2C
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.33 Zobacz rozwiązanie Cytat: W jaki sposób, drogą usuwania substancji z układu, można przesunąć równowagę re..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.34 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę, w podanych reakcjach, przesuwa równowagę chemiczną wzrost temperatury?
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.35 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesuwa równowagę chemiczną: 1) ..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.36 Zobacz rozwiązanie Cytat: W którą stronę przesunie się równowaga reakcji:
N2+O2<->2NO,
..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera
Chemia zadania 6.37 Zobacz rozwiązanie Cytat: Dlaczego pozornie wbrew regule Le Chateliera, egzotermiczną reakcję syntezy wody:
2H2(g)..."Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy"- Krzysztof M. Pazdro
Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Warning: require(./stopka2.php) [function.require]: failed to open stream: No such file or directory in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142

Fatal error: require() [function.require]: Failed opening required './stopka2.php' (include_path='.:/:/usr/local/php5/lib/pear') in /ladujdostepzadaniaChemiaS.php on line 142