fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W trzech szklanych naczyniach znajdują się: tlen, azot, powietrze... (zobacz rozwiązanie)

2 W zbiorniku znajdują się następujące gazy: azot, tlen, amoniak... (zobacz rozwiązanie)

3 Czy można uwolnić azot od domieszek: 1) chlorowodoru ... (zobacz rozwiązanie)

4 Jak rozróżnić stężone kwasy: solny, siarkowy i azotowy:1) przeprowadzając... (zobacz rozwiązanie)

5 Jak rozróżnić rozcieńczone kwasy: solny... (zobacz rozwiązanie)

6 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian: N2->NH3->... (zobacz rozwiązanie)

7 Ułożyć równania powstawania obojętnych soli w reakcji amoniaku z: H2SO4 ... (zobacz rozwiązanie)

8 Węglan amonu można otrzymać przez zmieszanie trzech gazów... (zobacz rozwiązanie)

9 Podać wzory i nazwy obojętnych soli amonowych i wodorosoli amonowych kwasów... (zobacz rozwiązanie)

10 Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących substancji, uwzględniając wiązania jonowe i kowalencyjne: NaNO3... (zobacz rozwiązanie)

11 Jakie fakty doświadczalne dowodzą, że czerwony i biały fosfor są tylko odmianami alotropowymi... (zobacz rozwiązanie)

12 Na rysunku przedstawiono modele przestrzenne cząsteczek: NO, NO2... (zobacz rozwiązanie)

13 Azot tworzy następujące tlenki: N2O, NO... (zobacz rozwiązanie)

14 Tlenek azotu zamieszano z powietrzem, a powstały gaz rozpuszczono w wodzie... (zobacz rozwiązanie)

15 Saletra amonowa łatwo wybucha i dlatego nie można jej używać jako nawozu w postaci związku chemicznie czystego... (zobacz rozwiązanie)

16 Wszystkie azotany (III) ulegają rozkładowi pod działaniem kwasów, przy czym wydziela się tlenek azotu(II) i dwutlenek azotu. Ułożyć równania reakcji rozkładu... (zobacz rozwiązanie)

17 Sól ma skład H5O4NS. Jak należy zapisać wzór... (zobacz rozwiązanie)

18 Obliczyć zawartość procentową azotu w nawozie o składzie ... (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć zawartość procentową azotu w saletrze chilijskiej... (zobacz rozwiązanie)

20 W jakim stosunku masowym należy zmieszać bezwodne sole: siarczan amonu i azotan potasu, w celu otrzymania... (zobacz rozwiązanie)

21 Ile dm^3 amoniaku (warunki normalne) można otrzymać z 170g 10- procentowego wodnego roztworu ... (zobacz rozwiązanie)

22 Ile gramów wapna gaszonego należy dodać do 400cm^3 0,5- molowego roztworu salmiaku ... (zobacz rozwiązanie)

23 W reakcji z rozżarzonym tlenkiem miedzi(II) powstaje miedź, par wodna oraz gaz, którego gęstość w temperaturze 298K... (zobacz rozwiązanie)

24 Czy 100g 63- procentowego kwasu azotowego wystarczy do rozpuszczenia ... (zobacz rozwiązanie)

25 Obliczyć, z ilu atomów składa się cząsteczka fosforu w stanie pary, jeżeli 1 objętość pary fosforu reaguje... (zobacz rozwiązanie)

26 Z ilu atomów składa się cząsteczka arsenu w stanie pary, jeżeli gęstość pary arsenu... (zobacz rozwiązanie)

27 Na rysunku 14.5 (patrz zbiór zadań) przedstawiono schemat produkcji kwasu azotowego... (zobacz rozwiązanie)

28 Reakcja utleniania amoniaku, w zależności od warunków prowadzenia procesu, może przebiegać według czterech różnych równań ... (zobacz rozwiązanie)

29 Jaką objętość zajmie w warunkach normalnych, gaz otrzymany po spaleniu... (zobacz rozwiązanie)

30 Obliczyć, ile moli kwasu azotowego można teoretycznie otrzymać z jednego mola azotu przy założeniu, że... (zobacz rozwiązanie)

31 Obliczyć objętość gazowego amoniaku (warunki normalne) potrzebną do otrzymania 1 tony 55- procentowego roztworu kwasu azotowego, wiedząc... (zobacz rozwiązanie)

32 Do aparatu kontaktowego wprowadzono stechiometryczną mieszaninę wodoru i azotu. Gazy opuszczające aparat... (zobacz rozwiązanie)

33 Mieszanina gazów otrzymanych po reakcji spalania amoniaku zawierała 25,3% azotu (masowo), 13,6% tlenku azotu i parę wodną... (zobacz rozwiązanie)

34 Czterotlenek dwuazotu rozkłada się już w warunkach pokojowych według równania N2O4<->2No2. Reakcja jest odwracalna, to znaczy, że cząsteczki NO2 łączą się ponownie tworząc ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz