fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z litowców wrzucone do wody pływają, a które toną? (zobacz rozwiązanie)

2 Jakie reakcje zachodzą na powierzchni sodu po wyjęciu go z nafty? (zobacz rozwiązanie)

3 Wapno sodowane jest mieszaniną wodorotlenku sodu i wapna gaszonego. Ułożyć równania chemiczne wyjaśniające zastosowanie wapna sodowego do pochłaniania dwutlenku węgla. (zobacz rozwiązanie)

4 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór, otrzymany w reakcji 150kg 5- procentowego amalgamatu sodu z wodą? (zobacz rozwiązanie)

5 Z 300kg soli, zawierającej 90% chlorku sodu, otrzymano 177kg wodorotlenku sodu. Obliczyć procentową wydajność reakcji. (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku sodu w roztworze otrzymanym po wprowadzeniu 2g tlenku sodu do 12g wody. (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć masę tlenu, w której zawarta jest liczba cząsteczek równa liczbie jonów zawartych w 10g chlorku sodu. (zobacz rozwiązanie)

8 Próbkę tlenku pewnego metalu, o masie 62,g, wrzucono do nadmiaru kwasu solnego, a następnie roztwór odparowano do sucha, otrzymując 11,7g bezwodnej soli. Podać przypuszczalną nazwę metalu. (zobacz rozwiązanie)

9 Podczas elektrolizy stopionego chlorku pewnego metalu otrzymano 1,12dm3 chloru (warunki normalne) oraz 3,9g metalu. Ustalić wzór soli poddanej elektrolizie. (zobacz rozwiązanie)

10 Naturalny rubid stanowi mieszaninę dwu nuklidów różniących się o dwa neutrony. Masa atomowa naturalnego rubidu wynosi 85,47u. Obliczyć procentową zawartości obu nuklidów. (zobacz rozwiązanie)

11 Mały kawałek wapnia wrzucony do wody opada na dno, a po chwili unosi się na powierzchnię, otoczony pęcherzykami gazu, i woda mętnieje. Wyjaśnić opisane zjawisko. (zobacz rozwiązanie)

12 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian:
CaCO3->CaO->Ca(OH)2->Ca(NO3)2;
CaO->CaCl2; Ca(OH)2->CaCl2;
Ca(OH)2->CaCO3.
(zobacz rozwiązanie)

13 Dlaczego wapno palone po długotrwałym przechowywaniu na powietrzu traci swoje właściwości? Odpowiedź uzasadnić podając równanie chemiczne. (zobacz rozwiązanie)

14 Ułożyć równania reakcji: NaOH+CO2->; K2O+N2O5->; Ba(OH)2+SO2->; MgO+CO2->; Na2O+P2O5->; Ca(OH)2+SO3->. (zobacz rozwiązanie)

15 Pacjentowi nałożono na rękę usztywniający opatrunek z gipsu. Miękka masa gipsowa po pewnym czasie stwardniała. Które z niżej podanych równań ilustruje proces twardnienia masy gipsowej:
1) 3H2O+(CaSO4)2*H2O->2(CaSO4*2H2O);
2) 2(CaSO4*2H2O)->3H2O+(CaSO4)2*H2O;
3) 2CaSO4*2H2O->Ca(HSO4)2+Ca(OH)2;
4) CaSO4+2H2O-> CaSO4*2H2O.
(zobacz rozwiązanie)

16 Ile kilogramów gipsu (CaSO4*2H2O) należy poddać prażeniu, by otrzymać 100kg gipsu palonego (CaSO4)2*H2O? (zobacz rozwiązanie)

17 Ile gramów siarczanu baru wytraci się w postaci osadu, jeżeli do roztworu zawierającego 50g kwasu siarkowego wprowadzimy 80g nadtlenku baru? (zobacz rozwiązanie)

18 Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku wapnia w zawiesinie (tzw. mleku wapiennym) otrzymanej po rozpuszczeniu 4g tlenku wapnia w 15g wody. (zobacz rozwiązanie)

19 5g wapnia wrzucono do 30g wody. Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku wapnia w otrzymanej zawiesinie. (zobacz rozwiązanie)

20 Woda zawiera wodorowęglan magnezu i siarczan wapnia. Jak zmiękczyć tę wodę? Ułożyć równania reakcji. (zobacz rozwiązanie)

21 Dlaczego używanie twardej wody do prania bielizny powoduje większe zużycie mydła? (zobacz rozwiązanie)

22 Ile kamienia kotłowego pozostanie po odparowaniu 103kg wody zawierającej 0,1% wodorowęglanu wapnia? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz