fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z fizyki

Na walec o masie m=10kg, obracający się wokół osi pokrywającej się z jego osią symetrii, nawinięto nitkę. Na koniec nitki działamy siła o wartości F=5N. Z jakim przyspieszeniem kątowym będzie obracał się walec? Jaka będzie wartość przyspieszenia liniowego końca nitki, jeżeli promień walca R=0,25m? (zobacz rozwiązanie)

Na nitce nawiniętej na walec o promieniu R=0,5m i masie m1=5kg zawieszono klocek o masie m2=1kg.Oblicz: a) przyspieszenie liniowe, z jakim opada klocek, b) naciąg nitki, c) przyspieszenie kątowe walca. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz przyspieszenie, z którym walec będzie się staczał (bez poślizgu)z równi pochyłej o kacie nachylenia (alfa)=30st. (zobacz rozwiązanie)

Jaką siłę należy przyłożyć stycznie do obrzeża walca masie m=2kg i promieniu r=0,2m,aby w ciągu czasu t=5s zwiększyć częstotliwość jego obrotów od zera do f=10Hz? (zobacz rozwiązanie)

Korzystając z wykresu zależności prędkości kątowej bryły od czasu oblicz: a) opóźnienie kątowe w przedziale od zera do końca trzeciej sekundy oraz przyspieszenie kątowe w następnych trzech sekundach ruchu; b) wartość momentu siły, jaki działa na bryłę w tych przedziałach czasu przy założeniu, że jej moment bezwładności I=5kg*m^2. (zobacz rozwiązanie)

Jaki co najmniej musi być współczynnik tarcia między klockiem a podłożem, aby działając dostatecznie dużą siłą F (patrz rysunek) przewrócić klocek? (zobacz rozwiązanie)

Dwa ciała o jednakowych masach, które traktujemy jako punkty materialne znajdujące się w tych samych odległościach l od osi obrotu, wirują ze stała szybkością (omega zero). Z jaką szybkością wirowałby układ tych ciał, gdyby w trakcie obrotów odskoczyły one na odległość 2l? (zobacz rozwiązanie)

Na walec o masie m1=1kg i promieniu r1=0,5m obracający się z szybkością kątową (omega)1=20(pi)rad/s opuszczono z góry nie obracający się walec o masie m2=1kg i promieniu r2=0,25m. Oblicz szybkość kątową, z jaka wirować będą walce po połączeniu. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz