fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z litowców wrzucone do wody ... (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć równania reakcji nadtlenku sodu z: dwutlenkiem... (zobacz rozwiązanie)

3 Jakie reakcje zachodzą na powierzchni sodu po wyjęciu... (zobacz rozwiązanie)

4 Wapno sodowane jest mieszaniną wodorotlenku sodu i wapna gaszonego. Ułożyć równania chemiczne wyjaśniające zastosowanie... (zobacz rozwiązanie)

5 Ile kilogramów wodorotlenku sodu otrzymano w elektrolizerze rtęciowym, jeżeli... (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć ładunek elektryczny, jaki należy przepuścić przez elektrolizer przeponowy... (zobacz rozwiązanie)

7 Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie wodór, otrzymany... (zobacz rozwiązanie)

8 Z 300kg soli, zawierającej 90% chlorku sodu, otrzymano 177kg wodorotlenku sodu ... (zobacz rozwiązanie)

9 Czy 50 kg soli kamiennej, zawierającej 85% chlorku sodu, wystarczy do otrzymania... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć stężenie procentowe wodorotlenku sodu w roztworze otrzymanym po wprowadzeniu... (zobacz rozwiązanie)

11 Na rysunku 13.1 przedstawiono schemat produkcji sody metoda Solvaya. Podać wzory substancji, które przepływają... (zobacz rozwiązanie)

12 10^5 kg 20- procentowego roztworu chlorku sodu nasycono amoniakiem, a następnie wprowadzono 6*10^3m^3 dwutlenku węgla (warunki normalne)... (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć objętość, jaką zająłby w warunkach normalnych dwutlenek węgla wytworzony w procesie kalcynacji... (zobacz rozwiązanie)

14 Do produkcji sody kalcynowanej użyto 7*10^3 kg węglanu wapnia i 3,5*10^3kg chlorku sodu. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

15 Udowodnić, że amoniak używany do produkcji sody metodą Solvaya znajduje się w obiegu ... (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć masę tlenu, w której zawarta jest liczba cząsteczek równa liczbie jonów... (zobacz rozwiązanie)

17 Próbkę tlenku pewnego metalu, o masie 62,g, wrzucono do nadmiaru kwasu solnego, a następnie roztwór odparowano do sucha, otrzymując... (zobacz rozwiązanie)

18 Podczas elektrolizy stopionego chlorku pewnego metalu otrzymano 1,12dm^3 chloru (warunki normalne) oraz 3,9g metalu... (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć masę wodorotlenku sodu, która należy dodać do 100g 58,8- procentowego kwasu fosforowego, aby po odparowaniu mieszaniny poreakcyjnej otrzymać... (zobacz rozwiązanie)

20 Naturalny rubid stanowi mieszaninę dwu nuklidów różniących się o dwa neutrony. Masa atomowa naturalnego rubidu wynosi 85,47u. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz