fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Ułożyć równania reakcji, za pomocą, których można dokonać następujących przemian: Cu->CuO... (zobacz rozwiązanie)

2 Jak odróżnić roztwór AgNO3... (zobacz rozwiązanie)

3 Miedź i srebro nie reagują z kwasem solnym, lecz reagują z kwasami: azotowym i siarkowym. Czy fakt ten stanowi ... (zobacz rozwiązanie)

4 Uczeń opisał za pomocą rysunku 15.2 doświadcznia z miedzią i glinem, zapominając zaznaczyć, który metal wrzucił do której probówki. Zanotował jedynie, że w doświadczeniu I... (zobacz rozwiązanie)

5 Jak z mieszaniny miedzi i glinu otrzymać... (zobacz rozwiązanie)

6 Jak rozdzielić mieszaninę miedzi... (zobacz rozwiązanie)

7 Na mieszaninę tlenku miedzi(II) i miedzi działano kwasem solnym, po czym całość przesączono... (zobacz rozwiązanie)

8 Do roztworu zawierającego 4mole chlorku miedzi(II), dodano roztwór zawierający 2 mole wodorotlenku sodu. Osad odsączono, a do przesączu dodano 1mol ... (zobacz rozwiązanie)

9 Narysować wykres, ilustrujący zależność liczby moli powstającego tlenku azotu ... (zobacz rozwiązanie)

10 Miedź dwuwartościowa wykazuje właściwości amfoteryczne tworząc sole miedzi(II) i dioksomiedziany(II)... (zobacz rozwiązanie)

11 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji... (zobacz rozwiązanie)

12 Wskazać reduktor i utleniacz (elektronator i dezelektronator), a następnie dobrać współczynniki w podanych równaniach reakcji... (zobacz rozwiązanie)

13 5,9g stopu miedzi z glinem poddano działaniu kwasu solnego. Wydzielający się gaz zajął w warunkach normalnych objętość 3,36dm^3... (zobacz rozwiązanie)

14 5g miedzi wrzucono do 50cm^3 18- molowego kwasu siarkowego ... (zobacz rozwiązanie)

15 Dwa roztwory wodne, z których jeden zawierał azotan srebra, a drugi chlorek żelaza(II), zakwaszono rozcieńczonym kwasem azotowym i nasycano przez kilka godzin wodorem... (zobacz rozwiązanie)

16 Do 1dm^3 0,35-molowego roztworu azotanu srebra włożono elektrody i połączono je ze źródłem prądu. Elektrolizę prowadzono tak długo, aż przez roztwór przepłyną ładunek 24 100 C ... (zobacz rozwiązanie)

17 W celu określenia zawartości srebra w monecie srebrnej, kawałek monety o masie 3g rozpuszczono w kwasie azotowym, a do otrzymanego roztworu dodawano kwas solny, aż do całkowitego wytracenia osadu ... (zobacz rozwiązanie)

18 2 g stopu miedzi i srebra rozpuszczono w stężonym kwasie siarkowym. Wydzielający się gaz zajął objętość 0,331 dm^3 ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz