fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Dobrać współczynniki w podanych niżej równaniach reakcji, a następnie określić stosunki objętościowe substratów i produktów (wszystkie reagenty są gazami):a) SO2+O2->SO3; b) N2O+H2->N2+H2O; c)H2S+O2->…. (zobacz rozwiązanie)

2 Podać po jednym przykładzie reakcji gazowej, w której łączna objętość substratów jest 1) większa, 2) mniejsza… (zobacz rozwiązanie)

3 Jaka objętość tlenu jest potrzebna do spalenia 10cm^3 wodoru … (zobacz rozwiązanie)

4 Ile dm^3 chlorowodoru (HCl) możemy otrzymać dysponując 15dm^3… (zobacz rozwiązanie)

5 Jaką objętość zajmą, w warunkach normalnych, produkty reakcji przebiegającej według równania: N2O3 -> NO2 + NO, jeżeli nastąpi rozkład 3moli … (zobacz rozwiązanie)

6 Ile m^3 wodoru i ile m^3 azotu potrzeba do otrzymania 50m^3… (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć objętość tlenu potrzebną do spalenia 25dm^3 pewnego gazu, wiedząc, że 2 objętości tego gazu reagują w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury z 13… (zobacz rozwiązanie)

8 6cm^3 amoniaku poddano rozkładowi na pierwiastki. Obliczyć … (zobacz rozwiązanie)

9 Z mieszaniny gazowego tlenu i wodoru o stosunku objętościowym 1:2 otrzymano p cm^3 wody ciekłej. Jaka była… (zobacz rozwiązanie)

10 Oblicz łączną objętość gazowych produktów reakcji (Vp) w funkcji łącznej objętości substratów (Vs) dla reakcji: 2H2S + 3O2 -> 2SO2 + 2H2O przebiegającej… (zobacz rozwiązanie)

11 W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny równych objętości chloru i wodoru. Po reakcji eudiometr ochłodzono do pierwotnej temperatury. Czy ciśnienie gazu… (zobacz rozwiązanie)

12 Ile dm^3 wodoru (warunki normalne) potrzeba do otrzymania 6moli … (zobacz rozwiązanie)

13 Ile dm^3 dwutlenku węgla (warunki normalne) można otrzymać z 0,4 mola tlenu w reakcji… (zobacz rozwiązanie)

14 Ile moli tlenku węgla (CO) powstanie w reakcji węgla z tlenem, jeżeli w reakcji weźmie udział 30dm^3 … (zobacz rozwiązanie)

15 Ile moli trójtlenku siarki (SO3) można otrzymać z 10dm^3 (warunki normalne) dwutlenku… (zobacz rozwiązanie)

16 Para kwasu azotowego rozkłada się podczas ogrzewania na azot, tlen i wodę. Ułożyć równanie reakcji. Obliczyć, jaką objętość zajmą produkty rozkładu 1 mola kwasu azotowego w temperaturze… (zobacz rozwiązanie)

17 Ile dm^3 dwutlenku węgla (CO2) (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 12g węglanu … (zobacz rozwiązanie)

18 Ile dm^3 tlenu (warunki normalne) otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku… (zobacz rozwiązanie)

19 Ile dm^3 tlenku węgla (CO) należy utlenić, aby otrzymać 13,2g dwutlenku … (zobacz rozwiązanie)

20 Ile gramów amoniaku(NH3) należy utlenić, aby otrzymać 112dm^3 tlenku azotu(II)(NO)(warunki normalne), jeżeli reakcja przebiega według równania… (zobacz rozwiązanie)

21 Pewną ilość tlenu przeprowadzono w ozon (O3) i stwierdzono, że objętość zmniejszyła się o 10cm^3 w przeliczeniu na warunki normalne. Ile miligramów… (zobacz rozwiązanie)

22 Ile gramów nadtlenku wodoru musi ulec rozkładowi, aby powstało 5dm^3… (zobacz rozwiązanie)

23 Laboratoryjna metoda otrzymywania dwutlenku siarki polega na działaniu kwasem (najczęściej siarkowym) na siarczan(IV). Obliczyć, ile siarczanu(IV) sodu potrzeba do otrzymania… (zobacz rozwiązanie)

24 Ile dm^3 wodoru i ile dm^3 azotu odmierzonych a) w warunkach normalnych, b) w temperaturze 298K pod ciśnieniem 976 hPa, należy zmieszać w celu… (zobacz rozwiązanie)

25 Azotan (III) amonu rozkłada się podczas ogrzewania na azot i parę wodną. Ile gramów azotanu (III) amonu należy rozłożyć, by otrzymać 5dm^3 azotu odmierzonego: a) w warunkach… (zobacz rozwiązanie)

26 Wykonano cztery doświadczenia, działając kwasem siarkowym na cynk. Otrzymano następujące ilości wodoru: w pierwszym- 11,2dm^3 (warunki normalne), w drugim – 0,25mola, w trzecim- 0,1g, w czwartym… (zobacz rozwiązanie)

27 Do trzech naczyń z kwasem solnym wrzucono kawałki metali o jednakowej masie: cynku, żelaza, magnezu. W którym… (zobacz rozwiązanie)

28 Na szalkach wagi stały równoważące się naczynia z kwasem solnym. Naczynia te zdjęto, ustawiono pod wyciągiem, otworzono i wrzucono do pierwszego kawałek cynku, a do drugiego kawałek magnezu o tej samej masie. Po zakończeniu reakcji… (zobacz rozwiązanie)

29 Obliczyć łączną objętość gazowych produktów rozkładu termicznego 1g wodorowęglanu amonu (NH4HCO3) w temperaturze 500K pod ciśnieniem 1000hPa. Produktami rozkładu są:… (zobacz rozwiązanie)

30 Jaka objętość dwutlenku węgla (warunki normalne) jest niezbędna do otrzymania takiej ilości węglanu potasu, jaką można otrzymać z 10g… (zobacz rozwiązanie)

31 Na siarczek dwuwartościowego metalu działano kwasem solnym. Wykres na rysunku 4.5 (patrz zbiór zadań) ilustruje zależność objętości wydzielonego siarkowodoru od masy siarczku. Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

32 Objętości molowe poszczególnych gazów rzeczywistych w warunkach normalnych różnią się nieznacznie od 22,4dm^3. Na przykład: dla wodoru- 22,43dm^3, tlenu- 22,39dm^3. Który z reagentów będzie w nadmiarze, jeżeli… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz