fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na podstawie podanego efektu termicznego reakcji pierwszej obliczyć efekt termiczny reakcji drugiej: 3H2(g)+N2(g)->2NH3(g); (delta)H=-92,4kJ… (zobacz rozwiązanie)

2 Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia jednego mola substancji stanowiącej produkt reakcji: a) H2(g)+I2(s)->2HI(g); (delta)H=52kJ; b) S(s)+… (zobacz rozwiązanie)

3 Podczas łączenia się 3,25g cynku z siarka wydzieliło się 10,15kJ energii sposobem termicznym. Obliczyć …. (zobacz rozwiązanie)

4 Na podstawie równania termochemicznego: CH4(g)+2O2(g)->CO2(g)+2H2O(c); (delta)H=-891kJ; obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby … (zobacz rozwiązanie)

5 Na podstawie równań termochemicznych: H2(g)+I2(s)->2HI(g); (delta)H=52kJ; H2(g)+I2(g)->2HI(g); (delta)H=-10kJ wyjaśnić… (zobacz rozwiązanie)

6 Na podstawie danych z poprzedniego zadania obliczyć entalpię sublimacji ... (zobacz rozwiązanie)

7 Obliczyć entalpię tworzenia siarczku żelaza(II) FeS, wiedząc, że w reakcji 10g żelaza z nadmiarem siarki wytworzyło się 90% teoretycznej … (zobacz rozwiązanie)

8 Ile energii wydzieli się sposobem termicznym podczas spalania 24,4dm^3 mieszaniny (warunki standardowe) zawierającej 80%metanu i 20% etanu (objętościowo), jeżeli… (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć entalpię reakcji Fe2O3(s) + 3Mg(s) -> 2Fe(s) + 3MgO(s) mając następujące dane:… (zobacz rozwiązanie)

10 Oblicz entalpię reakcji Fe2O3(s) + 3Al(s) -> 2Fe(s) + Al2O3(s) mając następujące dane:… (zobacz rozwiązanie)

11 Oblicz entalpię reakcji: N2(g)+1/2O2(g)->N2O(g) mając następujące reakcje… (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć entalpię reakcji: 2Cu(s)+O2(g)->2CuO(s) mając następujące dane:… (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć entalpię reakcji: 3C(s)+4H2(g)->C3H8(g) mając następujące dane… (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć entalpię reakcji : CH4(g)+2O2(g)->CO2(g)+2H2O(g) mając następujące dane:… (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć entalpię reakcji: H2(g)+S(s)->H2S(g) mając następujące dane:… (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć entalpię reakcji: CuO(s)+H2(g)->Cu(s)+H2O(c) mając następujące dane: … (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć entalpię reakcji: 2C(s)+O2(g)->2CO(g) mając następujące dane:… (zobacz rozwiązanie)

18 Na podstawie wartości energii wiązań podanych w tablicy na końcu zbioru…oszacować entalpie reakcji przebiegających w fazie gazowej: a)2H2+O2->2H2O; b)N2+…. (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć entalpię reakcji tworzenia się jednego mola pary wodnej z atomów wodoru i atomów tlenu, posługując się tablicą wiązań oraz informacją wynikającą z… (zobacz rozwiązanie)

20 Jaka ilość energii wydzieli się sposobem termicznym podczas wybuchu 6dm^3 mieszaniny piorunującej (2H2 + O2) odmierzonej w warunkach standardowych, jeżeli… (zobacz rozwiązanie)

21 W jakim stosunku masowym należy zmieszać wapień z koksem, aby w piecu wapiennym zapewnić bieg procesu bez doprowadzania energii? W piecu zachodzą reakcje:… (zobacz rozwiązanie)

22 Obliczyć entalpię izomeryzacji propenu do cyklopropanu, jeżeli entalpie spalania tych związków w stanie gazowym wynoszą… (zobacz rozwiązanie)

23 Na podstawie energii wiązań uzasadnić, dlaczego azot tworzy cząsteczki N2 a fosfor P4 (o kształcie tetraedru, w którym każdy atom… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz