fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć gęstość powietrza w warunkach normalnych, przyjmując skład objętościowy… (zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć procentowy skład objętościowy mieszaniny azotu i dwutlenku węgla, jeżeli jej gęstość w warunkach normalnych… (zobacz rozwiązanie)

3 Udowodnić, że średnia masa molowa dwuskładnikowej mieszaniny gazowej jest średnią ważoną mas molowych M1 i M2 składników oraz procentowego składu objętościowego… (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć średnią masę molową powietrza, przyjmując skład objętościowy… (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć średnią masę molową mieszaniny zawierającej wodór i hel w stosunku a) objętościowym … (zobacz rozwiązanie)

6 W jakim stosunku: a) objętościowym, b) masowym należy zmieszać neon i argon, aby otrzymać… (zobacz rozwiązanie)

7 Narysować wykres zależności średniej masy cząsteczkowej mieszaniny wodoru i helu od zawartości procentowych składników: a) objętościowych, b)… (zobacz rozwiązanie)

8 Udowodnić, że gęstość dwuskładnikowej mieszaniny jest następującą funkcją (tzw. średnią liczbową) procentowego składu masowego i gęstości… (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć gęstość (w warunkach normalnych) mieszaniny zawierającej 25%... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć procentowy skład masowy mieszaniny wodoru i helu, jeżeli jej gęstość w warunkach… (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć masę cząsteczkową gazu, którego gęstość względem powietrza wynosi … (zobacz rozwiązanie)

12 Które z podanych gazów są „cięższe:, a które „lżejsze” od powietrza… (zobacz rozwiązanie)

13 Udowodnić, że stosunek objętościowy, w jakim należy zmieszać składniki o gęstościach d1 i d2 w celu otrzymania mieszaniny o … (zobacz rozwiązanie)

14 Udowodnić, że stosunek masowy, w jakim należy mieszać składniki o gęstościach d1 i d2 w celu otrzymania mieszaniny o gęstości dm… (zobacz rozwiązanie)

15 Mieszając dwie ciecze w stosunku objętościowym 1:1, otrzymano mieszaninę o gęstości 0,5g/cm^3. Mieszając te same ciecze w stosunku masowym 1:1, otrzymano… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz