fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Prawo stałości składu stwierdza, że każdy związek chemiczny ma ściśle określony skład. Czy słuszne będzie twierdzenie odwrotne: określonemu składowi (procentowemu) ... (zobacz rozwiązanie)

2 Stosunek masowy żelaza do tlenku żelaza(II) wynosi 7:2, a stosunek żelaza do tlenku w tlenku żelaza(III) wynosi 7:3. Czy fakty … (zobacz rozwiązanie)

3 Miedź łączy się z tlenem w stosunku masowym 4:1. Obliczyć ile gramów miedzi połączy ... (zobacz rozwiązanie)

4 Aby obliczyć skład tlenku magnezu, spalono 60g magnezu i otrzymano 100g tlenku magnezu. Obliczyć stosunek masowy … (zobacz rozwiązanie)

5 Z rozkładu pewnej próbki tlenku rtęci(II) otrzymano20,1g rtęci i 1,6g tlenu. Ile rtęci i ile tlenu otrzymano by z … (zobacz rozwiązanie)

6 Miedź reaguje z siarką w stosunku masowym 4:1. Obliczyć, ile gramów miedzi i ile gramów siarki użyto do reakcji, w której… (zobacz rozwiązanie)

7 Mieszaninę żelaza i siarki w stosunku masowym 7:4 ogrzano i otrzymano 66g siarczku żelaza(II). Obliczyć, ile gramów … (zobacz rozwiązanie)

8 W eudiometrze nastąpił wybuch mieszaniny wodoru i tlenu, zmieszanych w stosunku objętościowym 2:1. Po wybuchu eudiometr zawierał tylko parę wodną o masie 0,036g. Obliczyć, ile gramów… (zobacz rozwiązanie)

9 Węglan wapnia jest związkiem wapnia, węgla i tlenu. Podczas rozkładu 25g węglany wapnia otrzymano 14g tlenku wapnia i 11g dwutlenku węgla. Obliczyć stosunek masowy wapnia do węgla i tlenu w węglanie wapnia, wiedząc, że… (zobacz rozwiązanie)

10 Siarczan (IV) sodu jest związkiem sodu, siarki i tlenu. Podczas rozkładu 126g tego związku otrzymano 62g tlenku sodu i 64g dwutlenku siarki. Obliczyć stosunek masowy sodu do siarki i tlenu w siarczanie(IV) sodu, jeżeli wiadomo, że w tlenku… (zobacz rozwiązanie)

11 John Dalton, jeszcze przed opracowaniem teorii atomistycznej, odkrył prawo stechiometryczne, zwane prawem stosunków wielokrotnych: jeżeli dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka związków chemicznych, to ilości masowe jednego pierwiastka przypadające na tę sama ilość drugiego pierwiastka pozostają do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych. Wykazać… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz