fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W celu otrzymania siarczku cynku(ZnS) zmieszano 15g cynku z 6,4g siarki. Którego z substratów (zobacz rozwiązanie)

2 Ile gramów siarczku magnezu(MgS) otrzymamy, jeżeli użyjemy do reakcji 9g magnezu (zobacz rozwiązanie)

3 Ile gramów dwutlenku węgla(CO2) otrzymamy, jeżeli użyjemy 10g węgla do redukcji (zobacz rozwiązanie)

4 20g cynku wrzucono do roztworu zawierającego 28g kwasu siarkowego. Obliczyć objętość (zobacz rozwiązanie)

5 Ile gramów siarczku glinu (Al2S3) otrzymamy, jeżeli użyjemy do rekcji 2,5g glinu i (zobacz rozwiązanie)

6 Zmieszano 4dm^3 wodoru i 3dm^3 chloru, a następnie zainicjowano reakcję. Obliczyć objętość (zobacz rozwiązanie)

7 Zmieszano mol wodoru cząsteczkowego z molem azotu cząsteczkowego, a następnie zainicjowano reakcję. Określić liczbami moli (zobacz rozwiązanie)

8 Do roztworu zawierającego 6g wodorotlenku sodu dodano roztwór zawierający 10g kwasu azotowego. Jaki odczyn (zobacz rozwiązanie)

9 Do próbki zawierającej 10 milimoli tlenku fosforu (V) wkroplono powoli 600mg wody. Obliczyć, ile milimoli kwasu (zobacz rozwiązanie)

10 Do próbówki zawierającej 5,7 milimola wapnia dodano 0,2g wody i lekko ogrzano. Obliczyć jaką objętość w warunkach normalnych … (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć, ile moli amoniaku powstałoby, gdyby użyć do syntezy takiej objętości wodoru, w której znajduje się 12*10^24 cząsteczek H2, i takiej objętości azotu (zobacz rozwiązanie)

12 Po eksplozji 70cm^3 mieszaniny wodoru z tlenem stwierdzono, że w otrzymanej parze wodnej znajduje się domieszka tlenu. Mieszaninie rozdzielono i otrzymano 10cm^3 tlenu, zmierzonych w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury, co objętość gazów przed reakcją. Obliczyć (zobacz rozwiązanie)

13 W pierwszym naczyniu zmieszano 70cm^3 N2 i 30cm^3 H2, a w drugim 10cm^3 N2 i 40cm^3 H2. W którym (zobacz rozwiązanie)

14 W których przypadkach cały tlenek węgla przereaguje z tlenem: 1)masy gazów są równe, 2)objętości (zobacz rozwiązanie)

15 Zmieszano 100cm^3 wodoru i 200cm^3 powietrza (warunki normalne). Ile miligramów wody (zobacz rozwiązanie)

16 Po eksplozji 35cm^3 mieszaniny wodoru z tlenem pozostało 5cm^3 wodoru. Obliczyć, jaki procent (zobacz rozwiązanie)

17 Czy cały metan ulegnie spaleniu według równania CH4+2O2 -> CO2+2H2O jeżeli przygotowana do reakcji mieszanina metanu z tlenem zawiera (zobacz rozwiązanie)

18 Do syntezy chlorowodoru użyto 100dm^3 mieszaniny złożonej z wodoru i chloru. W wyniku reakcji otrzymano 80dm^3 chlorowodoru. Obliczyć procent objętościowy chloru w (zobacz rozwiązanie)

19 W celu otrzymania chlorowodoru sporządzono mieszaninę chloru i wodoru o łącznej objętości 500cm^3 (warunki normalne) i masie 1g. Którego (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz