fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Obliczyć wartościowość metalu w następujących solach: a) MgCl2 (zobacz rozwiązanie)

2 Podać wartościowość reszt kwasowych w następujących wodorosolach: NaHCO3 (zobacz rozwiązanie)

3 Podać wzory kwasów, z których można otrzymać następujące sole (zobacz rozwiązanie)

4 Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących soli: Na2SO3 (zobacz rozwiązanie)

5 Narysować wzory wyjaśniające budowę następujących soli NaHSO4 (zobacz rozwiązanie)

6 Podać nazwy następujących soli: ZnCl2 (zobacz rozwiązanie)

7 Podać nazwy następujących soli: FeSO4 (zobacz rozwiązanie)

8 Podać nazwy następujących soli: CuBr (zobacz rozwiązanie)

9 Podać nazwy systematyczne zestawionych niżej soli, często stosowanych w przemyśle, medycynie i gospodarstwie domowym: sól kuchenna (NaCl) (zobacz rozwiązanie)

10 Podać nazwy następujących soli: NaHCO3 (zobacz rozwiązanie)

11 Podać wzory następujących soli: siarczan sodu (zobacz rozwiązanie)

12 Podać wzory następujących soli: siarczan żelaza(II) (zobacz rozwiązanie)

13 Podać wzory następujących soli: siarczan żelaza(II) (zobacz rozwiązanie)

14 Podać wzory następujących wodorosoli: wodorosiarczan potasu (zobacz rozwiązanie)

15 Podać wzory następujących hydroksosoli: siarczan wodorotlenek żelaza(II) (zobacz rozwiązanie)

16 Ułożyć równania reakcji ( w nawiasie podano wartościowość metalu w powstającej soli):a) kwasu siarkowego z: Fe(II) (zobacz rozwiązanie)

17 Na czym polega różnica w procesach: 1) roztwarzania metalu (zobacz rozwiązanie)

18 Ułożyć równania reakcji: a) kwasu siarkowego z: K2O (zobacz rozwiązanie)

19 Ułożyć równania reakcji: K2O+HNO3 (zobacz rozwiązanie)

20 Ułożyć równania reakcji: Fe(OH)3+H3PO4 (zobacz rozwiązanie)

21 Ułożyć równania reakcji: Ca(OH)2+CO2 (zobacz rozwiązanie)

22 Ułożyć równania reakcji: Fe+H2SO4 (zobacz rozwiązanie)

23 Ułożyć równania reakcji: Mg(OH)2+H3PO4 (zobacz rozwiązanie)

24 W miejsce znaków zapytania wpisać wzory chemiczne i dobrać współczynniki (zobacz rozwiązanie)

25 Mając do dyspozycji magnez, tlen, wodę i siarkę, podać pięć sposobów otrzymywania (zobacz rozwiązanie)

26 Ułożyć równania reakcji otrzymywania NaNO3 (zobacz rozwiązanie)

27 Jak z tlenku miedzi(II) otrzymać: 1) siarczan miedzi(II) (zobacz rozwiązanie)

28 Mając do dyspozycji: tlen, sód, siarkę, magnez, wodę i kwas solny, należy otrzymać: 1) chlorek magnezu (zobacz rozwiązanie)

29 Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: (zobacz rozwiązanie)

30 W miejsce znaków zapytania wpisać wzory odpowiednich substancji (rys. patrz do zbioru) (zobacz rozwiązanie)

31 W miejsce liter A, B, C, D, E, G wpisać wzory odpowiednich substancji: (rys. patrz do zbioru) (zobacz rozwiązanie)

32 Jak z wodorowęglanu sodu otrzymać obojętny … (zobacz rozwiązanie)

33 Jak z chlorku wodorotlenku magnezu otrzymać... (zobacz rozwiązanie)

34 Do roztworu zawierającego 1 mol kwasu siarkowego dodano roztwór zawierający 1 mol wodorotlenku sodu, a otrzymany roztwór odparowano do sucha w parownicy (zobacz rozwiązanie)

35 Do roztworu zawierającego 1 mol H3PO4 dodano 1 mol Na2HPo4 i roztwór odparowano do sucha... (zobacz rozwiązanie)

36 Do 0,2dm^3 0,1- molowego roztworu kwasu siarkowego dolano 0,1 dm^3 0,2- molowego roztworu wodorotlenku potasu. Czy otrzymano... (zobacz rozwiązanie)

37 Która z linii na rysunku 12.2 a ilustruje molowy, a która masowy stosunek stechiometryczny pomiędzy substratami reakcji amoniaku z kwasem ... (zobacz rozwiązanie)

38 Do kwasu fosforowego dodano wodorotlenku sodu w stosunku masowym, który ilustruje wykres... (zobacz rozwiązanie)

39 Obliczyć objętość 10- molowego roztworu kwasu siarkowego niezbędną do przeprowadzenia 2 moli fosforanu... (zobacz rozwiązanie)

40 Jaki warunek musi spełniać metal, aby... (zobacz rozwiązanie)

41 Ile rodzajów wodorosoli tworzy kwas H3BO3? Podać wzory ogólne ... (zobacz rozwiązanie)

42 Ile rodzajów hydroksosoli może tworzyć metal czterowartościowy? Podać wzory... (zobacz rozwiązanie)

43 Ułożyć równania reakcji otrzymywania ... (zobacz rozwiązanie)

44 Które z niżej wymienionych równań reakcji świadczą o tym, że SiO2 jest tlenkiem kwasowym? ... (zobacz rozwiązanie)

45 Podać wzór obojętnej soli, wiedząc, że masa mola wynosi 78g oraz, że powstaje... (zobacz rozwiązanie)

46 Ustalić wzór sumaryczny obojętnej soli o masie mola 310g, pochodzącej od trójhydronowego kwasu oraz... (zobacz rozwiązanie)

47 Do roztworu zawierającego 52,8g siarczanu amonu dodano nadmiar wodorotlenku sodu i ogrzewano. Wydzielający się gaz wprowadzono do... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz