fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Prażono 100g wapienia i otrzymano 40g dwutlenku węgla. Ile… (zobacz rozwiązanie)

2 Ile procent objętościowych tlenu zawierała mieszanka tlenu i azotu, jeśli po przepuszczeniu 40dm^3 nad rozżarzoną miedzią przyrost… (zobacz rozwiązanie)

3 W reakcji 16g amalgamatu sodu z wodą otrzymano 1,12dm^3 wodoru, w przeliczeniu na warunki normalne… (zobacz rozwiązanie)

4 1,69g technicznego siarczanu sodu rozpuszczono w wodzie i dodano nadmiar roztworu chlorku baru. Masa wytrąconego osadu po odsączeniu, przemyciu i wysuszeniu wynosiła 1,88g… (zobacz rozwiązanie)

5 5m^3 mieszaniny azotu i dwutlenku siarki przepuszczono przez płuczkę z ługiem sodowym. Masa płuczki wzrosłą o… (zobacz rozwiązanie)

6 10g mieszaniny chlorku potasu i azotanu(III) amonu prażono aż do momentu, gdy przestały wydzielać się… (zobacz rozwiązanie)

7 Działając kwasem siarkowym na chlorek sodu otrzymano 10dm^3 chlorowodoru, odmierzonego w warunkach normalnych. W naczyniu reakcyjnym… (zobacz rozwiązanie)

8 5g siluminu (stop glinu i krzemu) poddano działaniu kwasu solnego. Otrzymano 5,6dm^3… (zobacz rozwiązanie)

9 3g stopu glinu z cynkiem rozpuszczono w kwasie solnym i otrzymano 2,38dm^3… (zobacz rozwiązanie)

10 7g stopu żelaza, cynku i miedzi rozpuszczono w kwasie solnym i otrzymano 1,917dm^3 wodoru (warunki normalne). Masa pozostałości… (zobacz rozwiązanie)

11 Na rozpuszczenie 4g stopu glinu z żelazem zużyto 22,1g stężonego kwasu solnego… (zobacz rozwiązanie)

12 Obliczyć, w jakim stosunku molowym zmieszano tlenek azotu(I)(N2O) z tlenkiem azotu(III)(N2O3), jeżeli 11dm^3 mieszaniny tych gazów reaguje… (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć procentowy skład masowy mieszaniny tlenku azotu(II)(NO) i tlenku azotu(V)(N2O5), jeżeli 7,5 objętości mieszaniny tych gazów reaguje w tych samych… (zobacz rozwiązanie)

14 2,74g mieszaniny węglanu sodu i wodorowęglanu sodu poddano prażeniu. Otrzymano 1,24g tlenku… (zobacz rozwiązanie)

15 Poddano prażeniu próbkę mieszaniny węglanów: wapnia i magnezu. Otrzymana mieszanina tlenków miała masę o połowę mniejszą niż masa wyjściowej… (zobacz rozwiązanie)

16 15g mieszaniny bezwodnych soli miedzi(II): chlorku i siarczanu, rozpuszczono w wodzie dodawano rozcieńczonego roztworu wodorotlenku potasu, aż do całkowitego wytrącenia osadu. Masa osadu… (zobacz rozwiązanie)

17 3,5g mieszaniny tlenku miedzi(II) i tlenku miedzi(I) redukowano wodorem. Masa wytworzonej pary wodnej wynosiła… (zobacz rozwiązanie)

18 Na 8g mieszaniny wodorotlenku wapnia i wodorotlenku baru podziałano nadmiarem węglanu sodu. Masa wytworzonego osadu po odsączeniu i wysuszeniu wynosiła… (zobacz rozwiązanie)

19 3g mieszaniny bezwodnych soli chlorku sodu i azotanu sodu rozpuszczono w wodzie i dodawano roztwór azotanu srebra, aż do ilościowego wytracenia osadu. Masa osadu po odsączeniu, przemyciu i … (zobacz rozwiązanie)

20 Do naczynia wprowadzono 10cm^3 mieszaniny tlenu i azotu oraz 5cm^3 wodoru. Po spaleniu mieszaniny i skropleniu pary wodnej objętość gazów wynosiła 9cm^3… (zobacz rozwiązanie)

21 Na mieszaninę wodorku wapnia, węgliku glinu i węgliku wapnia podziałano wodą, otrzymując mieszaninę trzech gazów w stosunku objętościowym 1:1:1… (zobacz rozwiązanie)

22 Mieszaninę chlorku i jodku srebra przemywano na sączku wodą chlorową. Wskutek ilościowego przebiegu reakcji masa osadu… (zobacz rozwiązanie)

23 Na rozpuszczenie 3,51g stopu glinu z magnezem zużyto 50cm^3 mieszaniny kwasów, sporządzonej z 2 objętości 6- molowego HCl i … (zobacz rozwiązanie)

24 Próbkę trójskładnikowego stopu metali o masie m rozpuszczono w kwasie. Wydzielony wodór zajmował w warunkach normalnych objętość… (zobacz rozwiązanie)

25 Na 10g stopu magnezu z metalem M działano kwasem solnym i otrzymano 11,5dm^3 wodoru (w przeliczeniu na warunki normalne). Jakie metale mogły być drugim składnikiem stopu, jeżeli stop zawierał… (zobacz rozwiązanie)

26 Na który z metali należy działać kwasem aby uzyskać… (zobacz rozwiązanie)

27 Pod działaniem kwasu na 1g stopu metali wydzieliło się 2,24dm^3 wodoru w przeliczeniu na warunki normalne. Jaki metal jest … (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz