fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jak stwierdzić, czy badana substancja jest węglikiem... (zobacz rozwiązanie)

2 Czy można gasić wodą płomień w pomieszczeniu, w którym... (zobacz rozwiązanie)

3 W dwóch zbiornikach znajdują się: etan i... (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć równania reakcji spalania: a) propenu; b) propynu; prowadzące... (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć ogólne równanie reakcji spalania węglowodoru CnH2n ... (zobacz rozwiązanie)

6 Korzystając z wyniku poprzedniego zadania, narysować wykres ilustrujący zależność pomiędzy liczbą atomów wodoru w cząsteczce węglowodoru (oś X) a liczbą... (zobacz rozwiązanie)

7 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczek alkenów. Narysuj ... (zobacz rozwiązanie)

8 Na rysunku przedstawiono modele cząsteczki różnych węglowodorów. Narysuj... (zobacz rozwiązanie)

9 Ustalić, jakie węglowodory spełniają następujące warunki: objętość mieszaniny węglowodoru gazowego i tlenu, koniecznego... (zobacz rozwiązanie)

10 Czy podane wzory przedstawiają różne związki... (zobacz rozwiązanie)

11 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek... (zobacz rozwiązanie)

12 Dlaczego nie udało się otrzymać następujących węglowodorów ... (zobacz rozwiązanie)

13 Czy podane wzory przedstawiają różne związki ... (zobacz rozwiązanie)

14 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek... (zobacz rozwiązanie)

15 Czy podane wzory przedstawiają różne związki, czy ten sam związek:... (zobacz rozwiązanie)

16 Które z podanych wzorów przedstawiają ten sam związek ... (zobacz rozwiązanie)

17 Podać wzory grupowe następujących związków: a) 3-metylobut-1-en, 2-metylobut-2-en... (zobacz rozwiązanie)

18 Podać nazwy systematyczne następujących związków... (zobacz rozwiązanie)

19 Narysować wzory grupowe wszystkich izomerów: a) C3H6 ... (zobacz rozwiązanie)

20 Ile jednowartościowych grup można utworzyć z następujących węglowodorów (podać wzory grupowe)... (zobacz rozwiązanie)

21 Czy związki mające ten sam wzór empiryczny: a) muszą być homologami ... (zobacz rozwiązanie)

22 Czy węglowodory o podanym szkielecie węglowym mogą zawierać wiązanie... (zobacz rozwiązanie)

23 Które z węglowodorów o wzorach: C7H14, C4H6... (zobacz rozwiązanie)

24 Obliczyć ogólny wzór szeregu homologicznego ... (zobacz rozwiązanie)

25 Narysować fragment struktury polipropylen, w którym będą widoczne atomy węgla ... (zobacz rozwiązanie)

26 Polimeryzacja tetrafluoroetylenu daje teflon, wyjątkowo cenne tworzywo odporne na działanie stężonych ... (zobacz rozwiązanie)

27 Poniżej narysowano fragment łańcucha pewnego polimeru... (zobacz rozwiązanie)

28 Ułożyć równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian... (zobacz rozwiązanie)

29 Ułożyć równania reakcji otrzymywania chlorku winylu w reakcji... (zobacz rozwiązanie)

30 W reakcji dijodometanu CH2I2 z miedzią tworzy się jodek miedzi(I) i bezbarwny gaz o gęstości zbliżonej do gęstości powietrza, który wprowadzony ... (zobacz rozwiązanie)

31 Ułożyć równania reakcji 2-metylopropenu z... (zobacz rozwiązanie)

32 Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułożyć równania reakcji przyłączania 1 mola wodoru, chlorowodoru i bromu do ... (zobacz rozwiązanie)

33 Posługując się wyłącznie wzorami grupowymi, ułożyć równania reakcji przyłączania 1 mola wodoru, chlorowodoru ... (zobacz rozwiązanie)

34 Węglowodór, w którym stosunek masowy C:H=9:2, poddano katalitycznemu odwodnieniu... (zobacz rozwiązanie)

35 Ile cząsteczek etylenu uległo polimeryzacji, jeżeli masa ... (zobacz rozwiązanie)

36 Z 22,4m^3 etylenu (warunki normalne) otrzymuje się 5,6kg polietylenu... (zobacz rozwiązanie)

37 150cm^3 mieszaniny etanu i etenu przepuszczono przez wodny roztwór bromu. Objętość gazu zmniejszyła się... (zobacz rozwiązanie)

38 Do dwóch roztworów zawierających po 5 g bromu wprowadzono do pierwszego ... (zobacz rozwiązanie)

39 Ile gramów węgliku wapnia potrzeba do otrzymania 8dm^3... (zobacz rozwiązanie)

40 Do spalenia 1 mola węglowodoru o masie cząsteczkowej 70u zużyto... (zobacz rozwiązanie)

41 Obliczyć procentową zawartość węgliku wapnia w karbidzie technicznym, jeżeli wiadomo... (zobacz rozwiązanie)

42 40cm^3 pewnego węglowodoru spalono, zużywając 180cm^3 tlenu. Po skropleniu powstającej pary wodnej pozostało... (zobacz rozwiązanie)

43 10cm^3 nieznanego gazowego węglowodoru zmieszano z 70cm^3 tlenu i mieszaninę zapalono za pomocą iskry elektrycznej... (zobacz rozwiązanie)

44 Obliczyć procentowy skład masowy i procentowy skład objętościowy mieszaniny acetylenu i etylenu, jeżeli do spalenia 4dm^3... (zobacz rozwiązanie)

45 Wykres ilustruje zależność moli chlorku winylu, otrzymanego w syntezie przemysłowej ... (zobacz rozwiązanie)

46 Badano reakcje dwóch izomerów C6H10 z bromem. Próbka pierwszego odbarwiła... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz