Obliczenia zadań z chemii

1 Podać wzory następujących wodorków: jodowodór... (zobacz rozwiązanie)

2 Podać nazwy następujących związków: SeH2... (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory elektronowe następujących wodorków: HBr ... (zobacz rozwiązanie)

4 Które z podanych wodorków są lżejsze od powietrza ... (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć równania podanych niżej reakcji... (zobacz rozwiązanie)

6 Ułożyć równania podanych niżej reakcji lub zaznaczyć, że substancje nie reagują ze sobą... (zobacz rozwiązanie)

7 Z rurki wypływa gaz, którym jest albo NH3, albo HCl... (zobacz rozwiązanie)

8 W jakim stosunku molowym należy zmieszać wodór i azot przez syntezą amoniaku... (zobacz rozwiązanie)

9 Ułożyć równanie chemiczne spalania wodorku ... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play