fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Podać w formie kwasowej i zasadowej wzór sumaryczny... (zobacz rozwiązanie)

2 Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku cynku: 1) w roztworze ... (zobacz rozwiązanie)

3 Ułożyć w formie cząsteczkowej i jonowej równania reakcji rozpuszczania wodorotlenku ołowiu(II): 1) w roztworze ... (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć równania reakcji rozpuszczania amfoterycznego tlenku ołowiu (IV) w dowolnym mocnym kwasie i... (zobacz rozwiązanie)

5 Ułożyć równania reakcji rozpuszczania wodorotlenków Sn(OH)2 i Sn(OH)4 w roztworze mocnej... (zobacz rozwiązanie)

6 Metaliczny cynk rozpuszcza się w roztworze wodorotlenku potasu, przy czym tworzy się cynkan ... (zobacz rozwiązanie)

7 Jakie jony znajdują się w roztworze wodnym podanych wodorotlenków amfoterycznych ... (zobacz rozwiązanie)

8 Ułożyć równania dwukierunkowej dysocjacji jonowej następujących amfoterycznych wodorotlenków ... (zobacz rozwiązanie)

9 Trójwartościowy arsen wykazuje właściwości amfoteryczne, tworząc oprócz soli arsenu(III) dwa rodzaje soli, w których występuje w anionie : dioksoarseniany MAsO2 i trioksoarseniany... (zobacz rozwiązanie)

10 Polon jest jedynym pierwiastkiem 16 grupy układu okresowego, wykazującym właściwości amfoteryczne. Ułożyć równania reakcji Po(OH)4 z dowolnym ... (zobacz rozwiązanie)

11 Jak można udowodnić doświadczalnie, że Sb(OH)3 jest ... (zobacz rozwiązanie)

12 Jak można stwierdzić doświadczalnie, że As2O3 jest tlenkiem ... (zobacz rozwiązanie)

13 Uszeregować według wzrastającej mocy następujące kwasy... (zobacz rozwiązanie)

14 Uszeregować następujące związki- od najsłabiej zasadowego do najsilniej zasadowego ... (zobacz rozwiązanie)

15 Pierwiastek amfoteryczny o symbolu E występuje w anionie soli wapniowej Ca(EO2)2. Posługując się symbolem E, ułożyć wzory:... (zobacz rozwiązanie)

16 Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli potasowej K3EO3. Posługując się symbolem E, ułożyć wzory:... (zobacz rozwiązanie)

17 Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli miedzi(II) CuEO3. Posługując się symbolem E, ułożyć wzory:... (zobacz rozwiązanie)

18 Pierwiastek amfoteryczny o symbolu ogólnym E występuje w anionie soli żelaza(II) Fe3(EO4)2. Posługując się symbolem E, ułożyć wzory:... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz