fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Które z podanych niżej substancji ulegają w wodzie dysocjacji jonowej: HBr, CH4... (zobacz rozwiązanie)

2 Jakie jony znajdują się w wodnych roztworach następujących substancji: CaCl2... (zobacz rozwiązanie)

3 Narysować wzory elektronowe następujących jonów: NO(-)2... (zobacz rozwiązanie)

4 Ułożyć równania dysocjacji jonowej następujących substancji: a) KCl, Na2S, CaBr2... (zobacz rozwiązanie)

5 Na rysunku 9.1 przedstawiono modele przestrzenne następujących jonów: węglanowego, azotanowego(III),siarczkowego... (zobacz rozwiązanie)

6 Ile moli jonów Na+ powstanie w procesie dysocjacji jonowej 10 moli: 1) Na3Po4 ... (zobacz rozwiązanie)

7 Podać wzory substancji, które rozpuszczone w wodzie dysocjują na następujące jony: a) Na(+) i CO3(2-) ... (zobacz rozwiązanie)

8 Jakie związki należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zwierał następujące jony: Na+, K+ ... (zobacz rozwiązanie)

9 Jakie związki należy rozpuścić w wodzie, aby roztwór zawierał następujące jony: Mg2+, K+... (zobacz rozwiązanie)

10 Jakie związki chemiczne powstaną po odparowaniu wody z roztworu zawierającego jony K+, Na+ ... (zobacz rozwiązanie)

11 Dlaczego gazowy chlorowodór nie barwi lakmusu, a wodny roztwór chlorowodoru... (zobacz rozwiązanie)

12 Chlorowodór ciekły lub gazowy nie reaguje z cynkiem, żelazem, magnezem i innymi metalami, natomiast kwas solny, czyli wodny roztwór chlorowodoru, reaguje łatwo z metalami... (zobacz rozwiązanie)

13 Jaki wspólny składnik będą zawierały roztwory otrzymane po rozpuszczeniu w wodzie:1) SO2, P2O5 ... (zobacz rozwiązanie)

14 Do naczyń z wodą wprowadzono następujące substancje: Na2O, SO2, CH4, NH3, Ca, HCl, O2, CaCl2, H2S. Które roztwory ... (zobacz rozwiązanie)

15 Gdzie znajduje się więcej jonów: 1g LiF czy ... (zobacz rozwiązanie)

16 Uszeregować sole: NaCl, BeF2 i FeBr3 w kolejności rosnącej liczby jonów w próbkach... (zobacz rozwiązanie)

17 Obliczyć stężenie procentowe kwasu azotowego, w którym na jeden jon wodorowy... (zobacz rozwiązanie)

18 Dwuujemny jon SxOy(2-) zawiera 57,1% siarki. Ustalić... (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć stosunek liczbowy kationów do liczby anionów w 2-molowym roztworze Cr2(SO4)2... (zobacz rozwiązanie)

20 W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4, aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach... (zobacz rozwiązanie)

21 Roztwór zawiera masowo: 10% NaCl, 10%NaBr, 10%KCl... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz