fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Na podstawie podanego efektu termicznego reakcji pierwszej obliczyć efekt termiczny reakcji drugiej:
3H2(g)+N2(g)->2NH3(g);(delta)H=-92,4kJ;
NH3(g)->3/2H2(g)+1/2N2(g); (delta)H=?
(zobacz rozwiązanie)

2 Na podstawie podanych równań termochemicznych określić entalpię tworzenia jednego mola substancji stanowiącej produkt reakcji:
a) H2(g)+I2(s)->2HI(g); (delta)H=52kJ;
b) S(s)+O2(g)->SO2(g); (delta)H=-297kJ;
c) P4(s)+6H2(g)->4PH3(g); (delta)H=37kJ.
(zobacz rozwiązanie)

3 Podczas łączenia się 3,25g cynku z siarka wydzieliło się 10,15kJ energii sposobem termicznym. Obliczyć entalpie tworzenia siarczku cynku. (zobacz rozwiązanie)

4 Na podstawie równania termochemicznego:
CH4(g)+2O2(g)->CO2(g)+2H2O(c); (delta)H=-891kJ
obliczyć, jaką objętość metanu (warunki normalne) należy spalić, aby uzyskać 1000kJ energii sposobem termicznym? (zobacz rozwiązanie)

5 Na podstawie równań termochemicznych:
H2(g)+I2(s)->2HI(g); (delta)H=52kJ;
H2(g)+I2(g)->2HI(g); (delta)H=-10kJ
wyjaśnić, dlaczego pierwsza reakcja jest endotermiczna, a druga egzotermiczna? (zobacz rozwiązanie)

6 Na podstawie danych z poprzedniego zadania obliczyć entalpię sublimacji jednego mola jodu. (zobacz rozwiązanie)

7 Na podstawie wartości energii wiązań podanych w tablicy na końcu zbioru…oszacować entalpie reakcji przebiegających w fazie gazowej:
a) 2H2+O2->2H2O;
b) N2+O2->2NO;
c) 3H2+N2->2NH3;
d) 4NH3+5O2->4NO+6H2O;
e) 4HCl+O2->2H2O+Cl2;
f) 2N2O5->4NO2+O2.
(zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz