fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z fizyki

Podczas przemiany izochorycznej ciśnienie gazu wzrosło dwukrotnie. Ile razy wzrosła średnia energia kinetyczna cząsteczek? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla (zobacz rozwiązanie)

Dla jakiego ciśnienia sporządzono wykres przedstawiony na rysunku? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla (zobacz rozwiązanie)

Otwarta butelka o pojemności 1dm^3 zawiera powietrze ogrzane do temperatury 100st. Celsjusza. Oblicz objętość wody, która znajdzie się w butelce, jeśli butelkę zanurzymy niezbyt głęboko w wodzie o temperaturze 20st. Celsjusza. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla (zobacz rozwiązanie)

Ile cząsteczek znajduje się w naczyniu o pojemności 1dm^3, jeżeli wiadomo, że wypełniający je gaz jest gazem doskonałym pod ciśnieniem 10^5Pa, a jego temperatura wynosi 100st. Celsjusza. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla (zobacz rozwiązanie)

W naczyniach o jednakowych objętościach znajdują się równe masy helu i argonu. Ile razy ciśnienie helu jest większe od ciśnienia argonu, jeżeli temperatury obu gazów są identyczne? Masa molowa helu 4g/mol, masa molowa argonu 40g/mol. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla (zobacz rozwiązanie)

Jak zmieni się objętość gazu, którego ciśnienie wzrosło pięciokrotnie, a temperatura dwukrotnie? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

O ile procent wzrośnie objętość gazu, który ogrzano pod stałym ciśnieniem o temperatury 80st. Celsjusza do temperatury 120st. Celsjusza? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

naczyniu pod tłokiem znajduje się powietrze o temperaturze 27st. Celsjusza. Powietrze ogrzano tak, że jego objętość wzrosła dwukrotnie. Oblicz temperaturę końcową powietrza (w st. Celsjusza) przy założeniu, że podczas ogrzewania ciśnienie w naczyniu nie zmieniło się. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Korzystając z zależności ciśnienia od temperatury sporządzonej dla helu, oblicz objętość zakładając, że masa helu m=2g. Masa molowa helu 4g/mol. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Oszacuj, któremu z punktów A, B, C, D odpowiada największa objętość gazu. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz stosunek objętości V1/V2 gazu doskonałego, na podstawie wykresów, które pokazuje rysunek. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Jak zmieni się wykres: a) p(T) dla V=const; b) p(V) dla T=const; c) V(T) dla p=const ; jeżeli zmienimy masę gazu z m1 na m2>m1?‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Podczas ogrzewania pewnej masy gazu 2K przy stałym ciśnieniu, jego objętość wzrosła o n=1/200 wartości początkowej. Oblicz temperaturę początkową gazu? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Izotermy przedstawione na rysunku nakreślono dla dwóch gazów o takich samych masach, tej samej temperaturze T, lecz o różnych masach molowych. Który z wykresów odpowiada większej masie molowej? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz ciśnienie dwóch moli argonu o temperaturze t=20st. Celsjusza na ścianki naczynia o objętości V=2dm^3. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Jaką objętość będzie zajmował n=1mol argonu w warunkach normalnych? Warunki normalne to: ciśnienie 1013hPa oraz temperatura 0st. Celsjusza. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Pod ruchomym tłokiem znajduje się gaz doskonały o objętości 2dm^3. Temperatura gazu wynosi 20st. Celsjusza. O ile wzrosła temperatura gazu, jeżeli po ogrzaniu zajął on objętość 3dm^3? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

objętość, jaką zajmuje 1kg tlenu o temperaturze t=20 st. Celsjusza pod ciśnieniem p=1066Pa. Masa molowa tlenu 32g/mol ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Korzystając z danych z poprzedniego zadania oblicz gęstość tlenu. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

W naczyniu o objętości 10^-2m^3 znajdują się 2g helu oraz 1g wodoru. Oblicz ciśnienie w naczyniu, jeżeli temperatura gazów t=100st. Celsjusza. Masa molowa helu 4g/mol, masa molowa wodoru 2g/mol. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Na wykresie przedstawiono w układzie współrzędnych (p,V) cykl przemian gazu doskonałego o stałej masie m. Narysuj wykres tego cyklu w układzie (p,T) ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Jaki gaz o masie m=8g, temperaturze t=100st. Celsjusza i pod ciśnieniem p=10^5Pa zajmuje objętość V=6,2dm^3? ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Narysuj wykres zależności gęstości gazu doskonałego od jego temperatury w skali bezwzględnej w przemianie izobarycznej. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz