fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z fizyki

Z jakim przyspieszeniem porusza się elektron umieszczony pomiędzy okładkami kondensatora dołączonego do źródła napięcia U=100V? Odległość między okładkami kondensatora d=2cm , masa elektronu 9,11*10^-31kg. ‘Zbiór prostych zadań z fizyki’ Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz wartość pędu, jaki uzyskuje proton o masie m=1,672*10^-27kg, poruszając się między punktami o różnicy potencjałów U=100V. (zobacz rozwiązanie)

Poruszając się między dwoma punktami pola elektrostatycznego, elektron uzyskał szybkość v=3*10^5m/s. Oblicz różnicę potencjałów miedzy tymi punktami. (zobacz rozwiązanie)

Elektron poruszający się prostopadle do okładek kondensatora płaskiego, po przebyciu drogi równej odległości między okładkami d=5mm, uzyskał szybkość v=10^5m/s. Oblicz różnicę potencjałów między okładkami kondensatora i natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz kondensatora. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz energię kinetyczną protonu poruszającego się z szybkością v=10^6m/s. Jakim napięciem został przyspieszony? (zobacz rozwiązanie)

Pomiędzy okładki kondensatora próżniowego, równolegle do jego okładek, zostaje wstrzelony proton z szybkością v0=1064m/s. Oblicz przyrost energii kinetycznej protonu po przejściu przez kondensator, jeżeli odległość między okładkami wynosi d=5mm, napięcie między nimi U=120V, a długość okładek l=0,05m. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz minimalną odległość, na która może się zbliżyć do jądra helu proton poruszający się z szybkością v<<c. "Zbiór prostych zadań z fizyki" Krzysztof Chyla. (zobacz rozwiązanie)

Podczas wyznaczania ładunku elementarnego metoda Millikana stwierdzono, ze przy napięciu U=100V kropelka oleju umieszczona pomiędzy okładkami kondensatora pozostawała w spoczynku. Jaki ładunek znajdowała się na kropelce, jeżeli jej średnica wynosiła 2r=10^-3mm, a gęstość oleju 936kg/m^3? Odległość między okładkami kondensatora, wewnątrz którego znajdowała się kropelka oleju d=1cm. Ilu ładunkom elementarnym e=1,602*10^-19C odpowiada ten ładunek? (zobacz rozwiązanie)

Jaka powinna być wartość prędkości cząstki o ładunku q i masie m wstrzelonej pomiędzy okładki kondensatora tak, jak pokazuje rysunek, aby po wyjściu z kondensatora tor jej był równoległy do okładek? Kąt jaki tworzy kierunek jej prędkości początkowej z powierzchnia okładki, wynosi alfa, napięcie między okładkami jest równe U, a długość okładek l. Ile wynosi odległość d pomiędzy okładkami? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz