fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z fizyki

Oblicz napięcie skuteczne pewnego źródła, jeżeli zależność napięcia od czasu przedstawia rysunek. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz natężenie skuteczne prądu, którego natężenie zmienia się z czasem tak, jak przedstawia rysunek. (zobacz rozwiązanie)

Na ekranie oscylografu podstawa czasu obejmuje przedział 10-3 s. Jaka jest częstotliwość prądu, którego przebieg pokazuje rysunek? (zobacz rozwiązanie)

Zależność natężenia prądu od czasu rysunek. Oblicz liczbę elektronów przepływających przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu 1us. (zobacz rozwiązanie)

Jakie jest maksymalne napięcie prądu przemiennego, którego napięcie skuteczne jest równeU=230V? (zobacz rozwiązanie)

Zakład przemysłowy pobiera moc Po=100kW za pośrednictwem linii przesyłowej pracującej pod napięciem U=10kV.Jaka jest moc tracona na tej linii, jeżeli jej opór R=20(om)? (zobacz rozwiązanie)

Przekładnia transformatorowa wynosi n=10. Oblicz napięcie i natężenie skuteczne prądu na jego wyjściu, jeżeli na wejściu wprowadzony jest prąd o napięciu skutecznym U1=12V i o mocy P=6W. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz opór pojemnościowy kondensatora o pojemności C=1uF włączonego do obwodu, w którym płynie prądu częstotliwości f1=50Hz. Ile wyniósłby ten opór dla prądu o częstotliwości f2=1000Hz? (zobacz rozwiązanie)

Jaką częstotliwość ma prąd przemienny płynący w obwodzie pokazanym na rysunku, jeżeli zawada obwodu Zrc=20(om)? (zobacz rozwiązanie)

Cewka włączona w obwód prądu stałego stawia opór R=0,2(om). Oblicz opór tej cewki w obwodzie prądu zmiennego o częstotliwości f1=10 000Hz oraz f2=50Hz, jeżeli jej indukcyjność wynosi h=0,1H. (zobacz rozwiązanie)

obwodzie prądu zmiennego znajdują się połączone szeregowo: opornik o oporze R=2000(om) oraz kondensator o pojemności C=1uF. Jaki będzie stosunek kolejnych natężeń prądów płynących w tym obwodzie, jeżeli przy tym samym napięciu skutecznym częstotliwość prądu zmienimy z f1=50Hz na f2=1000Hz? (zobacz rozwiązanie)

Cewkę o indukcyjności L=0,2H włączono w obwód prądu stałego o napięciu Uo=12V i stwierdzono, że płynie przez nią prąd o natężeniu I=0,12A. Oblicz natężenie skuteczne prądu płynącego przez tę cewkę, jeżeli podłączymy ją do źródła prądu zmiennego o napięciu skutecznym Us=110V i częstotliwości f=50Hz. (zobacz rozwiązanie)

Do sieci o napięciu skutecznym Us=220Vwłączono szeregowo kondensator o pojemności C=20uF, opornik o oporze R1=10(om) oraz cewkę o indukcyjności L=0,1H i oporze R2=1(om). Jakie jest natężenie prądu płynącego w tym obwodzie? Jaka jest moc prądu? Częstotliwość f=50Hz. Oblicz natężenie prądu płynącego w obwodzie przy częstotliwości rezonansowej. (zobacz rozwiązanie)

Jaką pojemność musiałby mieć kondensator obwodu rezonansowego, w którym znajduje się cewka o indukcyjności L=10-3H, aby rezonans nastąpił dla częstotliwości f=10^5Hz? (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz