fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Jaki ładunek elektryczny (w faradajach) jest potrzebny w procesie redukcji (elektronacji) do stanu metalicznego ... (zobacz rozwiązanie)

2 Podczas elektrolizy roztworu H2SO4 na katodzie wydzieliło się 10 cm^3 gazu... (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć łączną objętość gazów (warunki normalne) otrzymanych z elektrolizy... (zobacz rozwiązanie)

4 Ile gramów chloru wydzieliło się na anodzie podczas elektrolizy stopionego PbCl2 ... (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć masę substancji wydzielonej na katodzie podczas elektrolizy stopionego chlorku sodu ... (zobacz rozwiązanie)

6 Elektrolizie poddano wodny roztwór chlorowodoru o stosunkowo dużym stężeniu. W momencie, kiedy objętość wydzielonego wodoru wynosiła 20cm^3 ... (zobacz rozwiązanie)

7 Podczas elektrolizy roztworu siarczanu miedzi(II) wydzieliło się 0,448dm^3 tlenu... (zobacz rozwiązanie)

8 Jak długo należy prowadzić elektrolizę, prądem o natężeniu I, aby całkowicie usunąć jony ... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć masę wody rozłożonej podczas elektrolizy wodnego roztworu …... (zobacz rozwiązanie)

10 Obliczyć jak długo musi trwać elektroliza, aby przy natężeniu prądu 2A... (zobacz rozwiązanie)

11 Obliczyć natężenie prądu, jaki przepływał przez elektrolit, jeżeli w ciągu 100s wydzieliło się 87cm^3 ... (zobacz rozwiązanie)

12 Ile atomów: a) srebra; b) miedzi wydzieli się na katodzie ... (zobacz rozwiązanie)

13 Elektroliza roztworu pewnego związku cyny wykazała, że równoważnik elektrochemiczny cyny wynosi ... (zobacz rozwiązanie)

14 Przez roztwór FeCl2 przepuszczono prąd o natężeniu 2A w ciągu 10 min. Następnie przepuszczono prąd o tym samym natężeniu i w takim samym... (zobacz rozwiązanie)

15 Przez dwa roztwory SnCl2 i SnCl4 przepuszczono kolejno, w ciągu czasu t prąd o natężeniu I. Czy z obu ... (zobacz rozwiązanie)

16 Połączono szeregowo trzy elektrolizery o elektrodach grafitowych, napełnione odpowiednio roztworami siarczanu miedzi(II), azotanu srebra i... (zobacz rozwiązanie)

17 Jaki ładunek (w F) musi przepłynąć przez wodny roztwór zawierający 2,5 mola FeCl2 i... (zobacz rozwiązanie)

18 Roztwór zawierający 0,5 mola ZnCl2 i 0,5 mola FeCl3 poddano elektrolizie przepuszczając ładunek ... (zobacz rozwiązanie)

19 Podczas przepływu prądu o natężeniu 1,5 A w ciągu 30 min, przez roztwór soli trójwartościowego metalu, na katodzie wydzieliło się 1,07g ... (zobacz rozwiązanie)

20 Przez roztwór zawierający 1 mol CuSO4 przepuszczono ładunek 5F. Obliczyć ... (zobacz rozwiązanie)

21 Z ogniwa Zn|Zn(2+)||Ag(+)|Ag pobierano prąd 2mA przez 15 minut. Ile miligramów ... (zobacz rozwiązanie)

22 Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera wydzieliło się 1,97mg miedzi. Drugi ... (zobacz rozwiązanie)

23 Dwa elektrolizery połączono szeregowo i włączono prąd. Po pewnym czasie na katodzie pierwszego elektrolizera, w którym znajdował się wodny roztwór AgNO3, wydzieliło się 1,08g... (zobacz rozwiązanie)

24 Dwa elektrolizery, z których pierwszy zawierał roztwór SnCl2, a drugi SnCl4 połączono równolegle i prowadzono elektrolizę tak długo, aż ze źródła zasilającego wypłyną ładunek 4F... (zobacz rozwiązanie)

25 Podczas elektrolizy kwaśnego roztworu soli cynku, na katodzie biegną dwa równoczesne procesy: wydzielenia cynku i wodoru. Po przepuszczeniu ładunku 2F przez taki roztwór... (zobacz rozwiązanie)

26 Ile gramów żelaza wydzieliło się podczas elektrolizy zakwaszonego roztworu FeCl2, jeżeli wydajność prądowa... (zobacz rozwiązanie)

27 Jaki ładunek ( w faradajach) musi przepłynąć przez roztwór NiSO4, aby wydzieliło się... (zobacz rozwiązanie)

28 W celu oczyszczenia niklu, otrzymanego drogą hutniczą, umieszczono go jako anodę w elektrolizerze napełnionym wodnym roztworem NiSO4. Jako katody użyto cienkiej blachy niklowej ... (zobacz rozwiązanie)

29 Wodny roztwór kwasu octowego poddano elektrolizie na elektrodach platynowych i stwierdzono, że objętość gazowych produktów zebranych na anodzie i katodzie są sobie równe. Udowodnić... (zobacz rozwiązanie)

30 Elektrolizer do produkcji glinu, z roztworu Al2O3 w kriolicie, pobiera 20 000A. Jaka ilość... (zobacz rozwiązanie)

31 W pewnych warunkach, na anodzie elektrolizera zachodzą trzy kolejne procesy... (zobacz rozwiązanie)

32 Na rysunku 11.3 przedstawiono schemat elektrolizera do otrzymywania ( na katodzie K) stopu Sn-Ni o zawartości 65% masowych cyny. Elektrolit stanowi wodny alkaliczny roztwór... (zobacz rozwiązanie)

33 Określić stosunek natężeń prądów I1:I2 przy założeniu, że elektrolizer opisany w poprzednim zadaniu zawiera miedzianą anodę A1, złotą anodę A2... (zobacz rozwiązanie)

34 Prąd o natężeniu I=0,5A przepływa przez naczynie z roztworem CuSO4. Po jakim czasie powierzchnia katody S=25cm^2 pokryje się... (zobacz rozwiązanie)

35 W celu otrzymania nadtlenodisiarczanu(VI) potasu (K2S2O8) prowadzono elektrolizę wodnego roztworu wodosiarczanu potasu na elektrodach platynowych prądem o natężeniu ... (zobacz rozwiązanie)

36 Podczas ładowania akumulatora ołowianego zachodzą procesy: na elektrodzie ujemnej... (zobacz rozwiązanie)

37 Akumulator ołowiany o pojemności 56Ah rozładowano w 50%... (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz