fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 Całkowite spalenie pewnej ilości węglowodoru dało 0,66g CO2 oraz 0,36g H2O. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

2 Ze spalenia 4g węglowodoru o masie mola 40g otrzymano 13,2g dwutlenku węgla. Ustalić … (zobacz rozwiązanie)

3 Podczas utleniania pewnego siarczku miedzi otrzymano 4g CuO i 1,6g SO2. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

4 Ze spalenia 19g związku, zawierającego węgiel i siarkę, otrzymano 32g dwutlenku siarki. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

5 Spalenie związku zawierającego węgiel, wodór i siarkę dało 2,64g CO2, 2,16g H2O i 3,84g SO2. masa cząsteczkowa badanego związku wynosiła 48u. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

6 Redukując próbkę pewnego tlenku manganu za pomocą węgla otrzymano 2,5g czystego metalu i 0,678 dm^3 dwutlenku węgla (warunki normalne). Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

7 Do zredukowania próbki pewnego tlenku chromu zużyto 10dm63 wodoru (warunki normalne). Otrzymano 7,74g czystego metalu. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

8 Redukując 27g tlenku dwuwartościowego metalu otrzymano czysty metal i 7,86dm^3 tlenku węgla odmierzonego w temperaturze 291K, pod ciśnieniem 1026hPa. Ustalić … (zobacz rozwiązanie)

9 Do zredukowania próbki pewnego tlenku manganu zużyto 4,38dm^3 wodoru (291k, 986hPa). Otrzymano 2,81g czystego metalu. Ustalić wzór rzeczywisty… (zobacz rozwiązanie)

10 Redukując 0,25mola pewnego tlenku żelaza zużyto 12g węgla. Otrzymano 42g żelaza i tlenek węgla. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

11 Do zredukowania 1 mola tlenku uranu o masie cząsteczkowej 842u zużyto 179,2dm^3 wodoru (warunki normalne). Produktem redukcji był: uran i woda. Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

12 Wykres na rysunku 4.6 ilustruje stosunki ilościowe syntezy pewnego tlenku fosforu. Ustalić … (zobacz rozwiązanie)

13 Obliczyć wartościowość baru w związku powstającym podczas reakcji 2,74g baru z wodą, jeżeli… (zobacz rozwiązanie)

14 Obliczyć wartościowość uranu w soli powstającej podczas reakcji 0,1g uranu z kwasem, jeżeli wydzieliło się … (zobacz rozwiązanie)

15 Obliczyć wartościowość galu w soli powstającej podczas reakcji 0,5g galu z kwasem, jeżeli otrzymano 265cm^3 wodoru… (zobacz rozwiązanie)

16 Obliczyć masę atomową jednowartościowego metalu, jeżeli w reakcji 4,08g tego metalu z kwasem wydzieliło się… (zobacz rozwiązanie)

17 Wodorek pierwiastka E reaguje z wodą według równania: EH2 + 2H2O -> E(OH)2 + 2H2. Z 1 g wodorku powstaje 1,07dm^3 wodoru (warunki normalne) . Ustalić… (zobacz rozwiązanie)

18 Obliczyć masę atomową dwuwartościowego metalu, jeżeli w reakcji 2g tego metalu z kwasem wydzieliło się 0,8dm^3… (zobacz rozwiązanie)

19 Obliczyć masę atomową czterowartościowego metalu, wiedząc, że w reakcji 0,2g tego metalu z kwasem otrzymano 195cm^3… (zobacz rozwiązanie)

20 Jaka jest średnia wartość indeksu stechiometrycznego (n) w mieszaninie wodoropolisiarczków o wzorze H2Sn, jeżeli do spalenia pewnej ich próbki zużyto 6 milimoli tlenu… (zobacz rozwiązanie)

21 100mg pewnego metalu w reakcji z kwasem solnym dało chlorek, o masie mola 233g, oraz 49,2 cm^3… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz