Obliczenia zadań z chemii

1 Mieszanina zawiera 5 moli składnika A, 8 moli składnika B i 7 moli składnika C. Obliczyć… (zobacz rozwiązanie)

2 Obliczyć ułamek molowy wodoru w mieszaninie zawierającej 4g wodoru… (zobacz rozwiązanie)

3 Obliczyć ułamek molowy ksenonu w mieszaninie zawierającej po 50% masowych… (zobacz rozwiązanie)

4 Obliczyć ułamek molowy składnika w mieszaninie gazów zawierającej 20%... (zobacz rozwiązanie)

5 Obliczyć ułamek objętościowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków… (zobacz rozwiązanie)

6 Obliczyć ułamek molowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków masowych… (zobacz rozwiązanie)

7 Oblicz ułamek molowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków objętościowych… (zobacz rozwiązanie)

8 Obliczyć ułamek masowy składnika A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków molowych... (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć ułamek objętościowy składnik A w dwuskładnikowej mieszaninie A + B, znając jej skład w postaci ułamków molowych….. (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play