fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Obliczenia zadań z chemii

1 W celu ustalenia wzoru węgliku glinu przeprowadzono odpowiednie doświadczenie i stwierdzono, że w związku tym stosunek liczby atomów glinu do liczby atomów węgla jest równy …. (zobacz rozwiązanie)

2 W związku chemicznym CxHyOz stosunek x:y wynosi 3:5, a stosunek y:z wynosi ... (zobacz rozwiązanie)

3 Ustalić wzór elementarny następujących substancji: N2O4… (zobacz rozwiązanie)

4 Ustalić wzór elementarny związku zawierającego 59% sodu i ... (zobacz rozwiązanie)

5 Stosunek masowy żelaza do siarki w pewnym związku wynosi 7:8. Podać ... (zobacz rozwiązanie)

6 Tytan tworzy trzy tlenki, których skład procentowy przedstawiono na osi liczbowej w punktach a, b, c. Ustalić .... (zobacz rozwiązanie)

7 Po spaleniu 4,2g żelaza w tlenie otrzymano 5,8g tlenku. Ustalić .... (zobacz rozwiązanie)

8 Stop zawiera 30,8% sodu i 69,2%ołowiu. Obliczyć, ile atomów sodu przypada … (zobacz rozwiązanie)

9 Obliczyć wartościowość siarki w tlenku, wiedząc, że 1 g tlenku zawiera … (zobacz rozwiązanie)

10 Ustalić wzór rzeczywisty związku potasu z tlenem, zawierającego 71% potasu, jeżeli masa cząsteczkowa tego… (zobacz rozwiązanie)

11 Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu o masie cząsteczkowej 92u, zawierającego 30,5%... (zobacz rozwiązanie)

12 Ustalić wzór rzeczywisty tlenku chloru o masie cząsteczkowej 167u, wiedząc, że zawiera on ... (zobacz rozwiązanie)

13 Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 63,6% azotu, wiedząc, że gęstość tego gazu w warunkach normalnych ... (zobacz rozwiązanie)

14 Ustalić wzór rzeczywisty tlenku azotu zawierającego 46,7% azotu, wiedząc że gęstość tego gazu w temperaturze 293K, pod normalnym ciśnieniem… (zobacz rozwiązanie)

15 Pewien związek chemiczny zawiera: 32,4% sodu, 22,6% siarki i 45%tlenu. Podać nazwę tego związku, wiedząc, że wzór… (zobacz rozwiązanie)

16 Ustalić wzór rzeczywisty glukozy, wiedząc, że stosunek masowy pierwiastków wynosi C:H:O=6:1:… (zobacz rozwiązanie)

17 Chlor tworzy kilka jednohydronowych kwasów tlenowych. Podać wzór rzeczywisty kwasu zawierającego 35,5%... (zobacz rozwiązanie)

18 Ustalić wzór elementarny substancji, która w przeliczeniu na tlenki zawiera 40% MgO i … (zobacz rozwiązanie)

19 Siarczek pewnego jednowartościowego metalu zawiera 20% siarki. Jaki … (zobacz rozwiązanie)

20 Pierwiastki A i B tworzą związek typu A3B4 o masie mola 296g zawierający 56,8% pierwiastka… (zobacz rozwiązanie)

21 Trójpierwiastkowy związek o masie mola 147g zawiera 49% węgla i 2,7%... (zobacz rozwiązanie)

22 Fosforan pewnego metalu ma masę cząsteczkową 212u i zawiera 30,25%... (zobacz rozwiązanie)

23 Tlenek pewnego pierwiastka E zawiera 30,1% tlenu, a halogenek 65,6% halogenu. Wartościowość pierwiastka E w obu związkach jest identyczna. Jaki… (zobacz rozwiązanie)

24 Dwie sole potasowe pewnych kwasów tlenowych zawierają odpowiednio 24,7% i 39,6% potasu. Obie reszty kwasowe mają identyczny wzór sumaryczny, różnią się… (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz