Obliczenia zadań z fizyki

Wartość indukcji jednorodnego pola magnetycznego wynosi B=2T. W polu tym porusza się przewodnik o długości l=0,4m z prędkością o wartości v=50m/s. Wektor prędkości i wektor indukcji pola magnetycznego są do siebie prostopadłe, a wektor prędkości jest prostopadły do przewodnika. Oblicz SEM powstałą na końcach przewodnika. (zobacz rozwiązanie)

Jaką funkcją czasu będzie SEM indukowana w kwadratowej ramce o boku a, wirującej ze stała szybkością kątową (omega) w polu magnetycznym o indukcyjności B? Oś obrotu ramki jest prostopadła do kierunku wektora indukcji magnetycznej B. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz maksymalną siłę elektromotoryczną, która powstanie na końcówkach ramki pokazanej na rysunku, jeżeli znajduje się ona w polu magnetycznym o indukcji B=0,2T, a jej obrót o 90st. dokonuje się w czasie 1ms. Przyjmij, że ramka jest kwadratem o boku a=0,1m. (zobacz rozwiązanie)

Narysuj jak według Ciebie będzie się zmieniać w czasie SEM indukcji elektromagnetycznej, powstająca w kwadratowej ramce o boku a, która przemieszcza się ze stała prędkością przez obszar stałego pola magnetycznego o indukcji Bi szerokości d. ramka porusza się prostopadle do linii pola magnetycznego (zobacz rozwiązanie)

W polu magnetycznym o tej samej indukcji magnetycznej B poruszają się z tą sama prędkością przewodniki pokazane na rysunku a, b, c. Jak maja się do siebie SEM indukowane pomiędzy punktami A i B? (zobacz rozwiązanie)

Przedstaw znane Ci sposoby wzbudzania SEM indukcji. (zobacz rozwiązanie)

Jak zachowa się metalowy pierścień pokazany na rysunku w czasie przesuwania suwaka opornicy: a) wprawo; b)w lewo. Odpowiedź uzasadnij. (zobacz rozwiązanie)

Zaznacz, w którą stronę prąd popłynie w cewkach. Odpowiedź uzasadnij. (zobacz rozwiązanie)

którą stronę musimy przesunąć suwak opornicy w obwodzie B aby w obwodzie A popłyną prąd o kierunku zaznaczonym na rysunku? (zobacz rozwiązanie)

Poniższe wykresy przedstawiają zależność od czasu strumienia indukcji magnetycznej wytworzonej w obwodzie zamkniętym. Korzystając prostych nich dla obu przypadków: a) oblicz SEM indukowaną w obwodzie w drugiej milisekundzie, prostych; b)narysuj zależność SEM od czasu. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz pracę wykonaną przy przesuwaniu przewodnika o długości d=0,2m w prostopadłym polu magnetycznym o indukcji B=2T. natężenie prądu w przewodniku wynosi I=5A. Przewodnik przesuwano o 1m ruchem jednostajnym. (zobacz rozwiązanie)

Oblicz indukcyjność cewki, w której podczas zmiany natężenia prądu od 0 do 4A w ciągu 2s powstaje SEM samoindukcji równa 1V. (zobacz rozwiązanie)

Zależność natężenia prądu od czasu dla pewnego obwodu przedstawia rysunek. Oblicz SEM indukcji własnej powstającej w tym obwodzie. Przyjmij L=10H.„Zbiór prostych zadań z fizyki” Krzysztof Chyla (zobacz rozwiązanie)

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play