fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Język polski matura

opracowania epok literackich

Starożytność

starozytnośc epoki literackieZobacz
Opis:

Antyk jako epoka literacka rozpoczyna się ok. 6 w.p.n.e. i trwa do 5 w.n.e. Ze starozytnością wiąże się początek sztuki, literatury, filozofii i nauki.

Średniowiecze

średniowiecze epoka literackaZobacz
Opis:

Średniowiecze to określenie epoki oddzielającej starożytność od renesansu. Tę epokę uznano za okres upadku kultury antycznej, nazwa "wiek średni" dotyczy także oceny średniowiecza jako czasów upadku kultury wysokiej. Neegatywna ocena panowała aż do XIX wieku

Renesans

renesansZobacz
Opis:

Pojęcie renesansu kryje w sobie "odrodzenie" wszelkiej wiedzy o człowieku jako osobie, o jego osobowości, niepowtarzalności i wyjątkowości. Epoka nawiązuje do kultury i literatury antycznej

Barok

barok epoka literackaZobacz
Opis:

Barok to główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XVIII wieku. U jego podstaw leżało twórcze przekształcenie renesansowego klasycyzmu w dążeniu do uzyskania maksymalnego oddziaływania na odbiorcę

Oświecenie

oświecenie epoka literackaZobacz
Opis:

Oświecenie, to nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na koniec XVII wieku do początku XIX wieku. W epoce tej, człowiek, to oświecony, czyli wyzwolony z wszelkich więzów, rozum ludzki ma być światłem rozjaśniającym drogę do poznania prawdy o świecie i człowieku

Romantyzm

romantyzm epoka literackaZobacz
Opis:

Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który powstał jako reakcja na zmiany społeczne i polityczne wywołane rewolucją przemysłową i rewolucją francuską z 1789 roku. Był formą buntu przeciwko ustalonym regułom społecznym, które rządziły społeczeństwami epoki Oświecenia

Pozytywizm

pozytywizm epoka literackaZobacz
Opis:

Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedyną pewną wiedzą jest wiedza naukowa. W Polsce, w kraju pod zaborami głosi wiarę w postęp i zdobycze nauki, ale także epoka postulowała kulturalną i gospodarczą odbudowę przez pracę u podstaw.

Młoda Polska

Młoda Polska epoka literackaZobacz
Opis:

Młoda Polska to okres w historii literatury i sztuki, który rozwijała się jako odpowiedź na sytuację ideową, filozoficzną, polityczną i artystyczną końca XIX wieku

Dwudziestolecie międzywojenne

dwudziestolecie międzywojenneZobacz
Opis:

Epoka w historii polskiej literatury, przypadająca na lata od odzyskania niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny światowej