fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Teoria z fizyki

Wzory i prawa z fizyki z zakresu szkoły średniej


Wiadomości o wektorach

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Ruch prostoliniowy niejednostajnie zmienny

Ruch krzywoliniowy

Zasady dynamiki Newtona

Pęd. Zasada zachowania pędu

Tarcie

Praca, moc, energia

Grawitacja. Pole grawitacyjne

Moment siły i moment bezwładności

I i II zasada dynamiki dla ruchu obrotowego bryły sztywnej

Energia ruchu obrotowego bryły sztywnej

Równowaga bryły sztywnej. Statyka

.Siły sprężyste

Hydrostatyka i hydrodynamika

Teoria kinetyczno-molekularna gazu doskonałego

Bilans cieplny. Kalorymetria

Przemiany gazu doskonałego

Zasady termodynamiki

Pole elektrostatyczne

Pojemność. Kondensatory

Ruch ładunku w polu elektrycznym

Prawo Ohma

Prawa Kirchhoffa. Łączenie oporów

Praca i moc prądu

Pole magnetyczne

Indukcja elektromagnetyczna

Prąd przemienny

Ruch drgający i harmoniczny

Ruch falowy, fala sprężysta

Akustyka

Fale elektromagnetyczne

Optyka fizyczna

Odbicie i załamanie światła

Soczewki i zwierciadła

Przyrządy optyczne

Fotometria

Promieniowanie cieplne. Dualizm korpuskularno- falowy

Widmo atomu. Atom Bohra.

Fizyka jądrowa

Elementy fizyki relatywistycznej


Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz