fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

Chemia: rozwiązania zadań
Poniżej w tabeli znajdziesz linki do rozwiązań zadań z chemii z zakresu rozszerzonego. Rozwiązania zadań są dostępne w postaci aplikacji JAVA do pobrania na telefon komórkowy. Aplikacja zawiera rozwiązania zadań z chemii w formie całego rozdziału zamieszczonego w zbiorze zadań. Treść zadania jest krótkim fragmentem w postaci cytatu zadania. Pełną treść danego zadania z chemii znajdziesz w zbiorze zadań.


"Zbiór zadań z chemii
dla szkół ponadgaiamnazjalnych
zakres rozszerzony"

Krzysztof M. Pazdro

metody obliczeń zadań do pobrania na telefon komórkowy


Rozdział Poziom
1.1 Skład substancji przedstawiony wzorami sumarycznymi więcej szkoła średnia
1.2 Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi więcej szkoła średnia
1.3 Przemiany substancji przedstawiane równaniami
lub schematami reakcji.
więcej
szkoła średnia
1.4 Tablica Mendelejewa więcej szkoła średnia
2.1 Masy atomów i cząsteczek więcej szkoła średnia
2.2 Mol więcej szkoła średnia
2.3 Masa mola więcej szkoła średnia
2.4 Objętość mola w warunkach normalnych. Prawo Avogadra więcej szkoła średnia
2.5 Objętość mola w różnych warunkach ciśnienia
i temperatury. Równanie Clapeyrona.
więcej
szkoła średnia
3.1 Prawo stałości składu (prawo Prousta). więcej szkoła średnia
3.2 Skład ilościowy związku chemicznego. więcej szkoła średnia
3.3 Ustalenie wzoru chemicznego na podstawie
składu ilościowego.
więcej
szkoła średnia
3.4 Ustalenie wzoru chemicznego na podstawie stosunku
objętościowego reagentów. Prawo Gay-Lussaca.
więcej
szkoła średnia
3.5 Stechiometria hydratów. więcej szkoła średnia
4.1 Prawo zachowania masy. więcej szkoła średnia
4.2 Molowy stosunek stechiometryczny reagentów więcej szkoła średnia
4.3 Masowy stosunek stechiometryczny reagentów. więcej szkoła średnia
4.4 Objętościowy stosunek stechiometryczny reagentów więcej szkoła średnia
4.5 Przebieg reakcji po zmieszaniu substratów
w stosunku niestechiometrycznym.
więcej
szkoła średnia
4.6 Wykorzystywanie stosunku ilościowego reagentów
do obliczania parametrów chemicznych substancji.
więcej
szkoła średnia
4.7 Wydajność reakcji. więcej szkoła średnia
4.8 Reakcje równoległe (współbieżne). więcej szkoła średnia
4.9 Szybkość reakcji. Katalizatory więcej szkoła średnia
4.10 Równowaga chemiczna więcej szkoła średnia
4.11 Reguła Le Chateliera więcej szkoła średnia
4.12 Obliczenia termochemiczne więcej szkoła średnia
5.1 Udziały masowe więcej szkoła średnia
5.2 Skład procentowy mieszanin więcej szkoła średnia
5.3 Ułamek molowy, masowy i objętościowy więcej szkoła średnia
5.4 Parametry mieszanin w funkcji składu więcej szkoła średnia
5.5 Reakcje z mieszaniną o znanym składzie więcej szkoła średnia
5.6 Skład mieszaniny poreakcyjnej więcej szkoła średnia
5.7 Ustalanie składu mieszanin więcej szkoła średnia
6.1 Składniki atomów. Izotopy. więcej szkoła średnia
6.2 Przemiany jądrowe więcej szkoła średnia
6.3 Atom wodoru. Widma emisyjne więcej szkoła średnia
6.4 Atomy wieloelektronowe. więcej szkoła średnia
7.1 Przekształcenia atomów w jony więcej szkoła średnia
7.2 Substancje jonowe. więcej szkoła średnia
7.3 Substancje kowalencyjne więcej szkoła średnia
8.1 Stężenie procentowe więcej szkoła średnia
8.2 Stężenie masowe więcej szkoła średnia
8.3 Stężenie molowe więcej szkoła średnia
8.4 Przeliczanie stężeń więcej szkoła średnia
8.5 Rozpuszczalność więcej szkoła średnia
8.6 Rozpuszczanie hydratów więcej szkoła średnia
8.7 Mieszanie roztworów więcej szkoła średnia
8.8 Rozcieńczanie roztworów więcej szkoła średnia
8.9 Zatężanie roztworów więcej szkoła średnia
9.1 Dysocjacja jonowa więcej szkoła średnia
9.2 Stopień dysocjacji. Stężenie molowe jonów. więcej szkoła średnia
9.3 Stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda więcej szkoła średnia
9.4 Wykładnik stężenia jonów wodorowych więcej szkoła średnia
9.5 Reakcje jonowe więcej szkoła średnia
9.6 Stechiometria reakcji w roztworach więcej szkoła średnia
9.7 Twardość wody więcej szkoła średnia
9.8 Hydroliza soli więcej szkoła średnia
9.9 Amfoteryczność więcej szkoła średnia
10.1 Stopień utlenienia więcej szkoła średnia
10.2 Równania chemiczne reakcji utleniania- redukcji. więcej szkoła średnia
11.1 Ogniwa. Szereg napięciowy więcej szkoła średnia
11.2 Reakcje w elektrolizerze więcej szkoła średnia
11.3 Prawa Faradaya więcej szkoła średnia
12.1 Tlenki więcej szkoła średnia
12.2 Wodorki więcej szkoła średnia
12.3 Wodorotlenki więcej szkoła średnia
12.4 Kwasy więcej szkoła średnia
12.5 Sole więcej szkoła średnia
13.1 Wodor więcej szkoła średnia
13.2 Litowce więcej szkoła średnia
13.3 Berylowce więcej szkoła średnia
14.1 Fluorowce więcej szkoła średnia
14.2 Tlenowce więcej szkoła średnia
14.3 Azotowce więcej szkoła średnia
14.4 Węglowce więcej szkoła średnia
14.5 Borowce więcej szkoła średnia
15.1 Chromowce więcej szkoła średnia
15.2 Manganowce więcej szkoła średnia
15.3 Żelazowce więcej szkoła średnia
15.4 Miedziowce więcej szkoła średnia
16.1 Węglowodory nasycone więcej szkoła średnia
16.2 Węglowodory nienasycone więcej szkoła średnia
16.3 Węglowodory aromatyczne więcej szkoła średnia
17.1 Alkohole i fenole więcej szkoła średnia


 

 
Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz