fizyka wzory prawa zadania teoria, chemia teoria zadania wzory, modelarstwo szkutnicze

1.1 Skład substancji przedstawiany wzorami sumarycznymi

1.2 Budowa substancji przedstawiana wzorami strukturalnymi

1.3 Przemiany substancji przedstawiane równaniami reakcji

1.4 Tablica Mendelejewa

2.1 Masy atomów i cząsteczek

2.2 Mol, masa mola i objętość mola

2.3 Stechiometria wzorów chemicznych

2.4 Stechiometria równań chemicznych

2.5 Stechiometria mieszanin

3.1 Składniki atomów. Izotopy

3.2 Przemiany jądrowe

3.3 Pozajądrowa budowa atomów

4.1 Przekształcanie atomów w jony

4.2 Substancje jonowe

4.3 Substancje kowalencyjne

5.1 Stężenie procentowe

5.2 Stężenie masowe

5.3 Stężenie molowe

5.4 Przeliczanie stężeń

5.5 Rozpuszczalność

5.6 Rozpuszczanie hydratów

5.7 Mieszanie roztworów

5.8 Rozcieńczanie roztworów

5.9 Zatężanie roztworów

6.1 Efekt energetyczny reakcji

6.2 Szybkość reakcji. Katalizatory

6.3 Równowaga chemiczna. Reguła Le Chateliera

6.4 Wydajność reakcji

6.5 Dysocjacja jonowa

6.6 Elektrolity mocne i słabe

6.7 Wykładnik stężenia jonów wodorowych

6.8 Reakcje jonowe

6.9 Hydroliza soli

6.10 Reakcje utlenienia-redukcji

6.11 Ogniwa. Szereg napięciowy

6.12 Reakcje w elektrolizerze

7.1 Tlenki

7.2 Wodorki

7.3 Wodorotlenki

7.4 Kwasy

7.5 Sole

8.1 Wodór

8.2 Fluorowce

8.3 Tlenowce

8.4 Azotowce

8.5 Węglowce

8.6 Metale lekkie

8.7 Metale ciężkie

9.1 Węglowodory nasycone

9.2 Węglowodory nienasycone

9.3 Węglowodory aromatyczne

10.1 Alkohole i fenole

10.2 Aldehydy i ketony

10.3 Kwasy karboksylowe

10.4 Estry

11.1 Cukry

11.2 Aminokwasy. Peptydy. Białka.

11.3 Izomeria optyczna

Alkomat- wirtualny test

Alkomat- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
Olinowanie stałe- kalkulator średnic

Olinowanie stałe- darmowa aplikacja na Androida

Pobierz ze sklepu Google Play
przepis na gogfry

Przepis na gofry

zobacz
przepis na bitą śmietanę

Przepis na bitą śmietanę

zobacz